Almedalen 2024

Foto: Innovationsforetagen Almedalen

Intresserad av en smartare resa? 🚕

Möt Svenska Taxiförbundet i Almedalen. Vi vill träffa dig som är intresserad av hur delad mobilitet kan bidra till en fungerande kollektivtrafik.

Regioner och kommuner har en utmaning i att bedriva kostnadseffektiva resetjänster som kan komplettera den linjära kollektivtrafiken. Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi, resetjänster ’on demand’, servicelinjer, tjänsteskjuts är några exempel på resetjänster som växer fram där taxi har en självklar roll.

Vi ses! 👋

Svenska Taxiförbundets seminarium i Almedalen 2024: Ta en taxi för klimatet

Datum: onsdag 26 juni 2024 kl. 13:00 – 13:40

Plats: Hästgatan 12, Visby ”2030-arenan – Entré från Hästgatan 12 till scen på innergården”

För att nå 2030-målet måste bilarna bli mer klimateffektiva och framför allt bli färre. Det finns en stor grupp som skulle kunna ersätta den egna bilen med kollektivtrafik, hyrbil och taxi – bra för både plånbok och miljö. Taxi är en del av kollektivtrafiken.

I samtalet medverkar Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik, John Hultén, K2 Centrum, samt från Trafikutskottet Sten Bergheden (M), Magnus Oscarsson(KD), Linus Lakso (MP). Svenska Taxiförbundet representeras av Natalee Ågren, verksamhetschef.

Kontaktpersoner:

Irene Fällström, Svenska Taxiförbundet, irene.fallstrom@taxiforbundet.se
Agnes Bondelid, 2030-sekretariatet, agnes.bondelid@2030sekretariatet.se

Läs mer här: Almedalsveckan program

Länk till kampanjen: Ta en taxi för klimatet

Kontakta oss

Vi finns till hands för medverkan i seminarier och har gärna möten över en kopp kaffe. Välkommen att kontakta oss.