• Vår nya regering har en utmaning att hantera med växande städer och en ökande personbilstrafik som rimmar illa med klimatmålen. Vårt resandemönster behöver förändras här och nu. Det säger Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.
Taxi har potentialen att bidra till en lösning. Om dagens bilberoende resenärer erbjuds enklare alternativ att nå kollektivtrafikens noder kan fler lämna den egna bilen hemma. De stora samhällsvinsterna uppstår om tillräckligt många ges möjligheten att ändra sitt beteende. Cykel i all ära, men barn ska hämtas och lämnas, mat ska handlas och den demografiska utvecklingen pekar på att befolkningen blir allt äldre och kanske inte ska/vill/kan köra bil.
Med ekonomiska styrmedel kan en övergång till hämt-tjänster stimuleras, där taxi med energieffektiva fordon får en naturlig roll i framtidens mobilitet. Kollektivtrafikresandet behöver öka med sju procentenheter per år fram till 2025 för att nå (tidigare?) regerings fördubblingsmål. Det är drygt tre gånger så snabbt som sker idag.
Stefan Fölster, nationalekonom, beskriver i rapporten ”Från Ta-sig-till-hållplats till Hämtas-hemma” ett scenario där endast 20 procent av dagens bilägare har kvar egen bil år 2030 och istället använder sig av Hämtas-hemma tjänster. Energiförbrukningen skulle minska med 80 procent och avgasutsläpp med över 90 procent. Sammantaget summeras värderingen av vinsterna till 270 miljarder kronor enbart under år 2030. En stor del av denna vinst är besparingar i transportkostnader för bilägare.
En skattereduktion för taxi som för övrig kollektivtrafik skulle skapa en vinna-vinna situation för såväl resande som för övriga transporter. Bilköer är tidstjuvar och parkeringsplatser kan användas till så mycket annat