Svenska Taxiförbundet ser stora fördelar med delningsekonomin för såväl samhället som enskilda individer, både miljö- och kostnadsmässigt. Men det finns också olika risker. Samhällets skyddsnät som är särskilt framtaget för att stärka konsumenternas ställning mot näringsidkare kan sättas ur spel. Det finns också en fara för skatteundandragande.

Svenska Taxiförbundet ger sin syn på direktivet “Användarna i delningsekonomin” och de frågor som tas upp. Läs Förbundets kommentarer via länken nedan:

Kommentarer till regeringens utredningsdirektiv: Användarna i delningsekonomin (2015:136)