Kontakt & Press

Klimatåtgärder borde fånga lågt hängande frukter

Naturvårdsverkets statistik för det andra kvartalet 2019 visar att utsläppen från de svenska transporterna i Sverige ökade med 13 procent jämfört med det andra kvartalet 2018. Det går stick i stäv med samhällets mål att minska utsläppen från inrikes transporter med 70...

Svarttaxi på Facebook fortsätter hota seriösa taxiåkare

En ny granskning av svarttaxi på Facebook visar att problemet är fortsatt stort. Granskningen visar att det finns omkring 100 företagslika svarttaxigrupper på Facebook med mer än 123 000 medlemmar. Men problemet är inte jämnt fördelat över landet. Mellanstora städer i...

Uber förlorar licensen i London

Londons transportmyndighet, TfL, har beslutat att inte tillåta Uber att bedriva taxitrafik då Uber saknar ett robust system för att säkerställa passagerarnas trygghet. Av beslutet framgår att Ubers system inte hindrar att icke-auktoriserade förare kan komma åt Ubers...

Miljözon införs på Hornsgatan i Stockholm

En miljözon klass 2 kommer att införas på Hornsgatan med start den 15 januari 2020. Miljözonen ställer krav på personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Miljözonen planeras för att förbättra luftkvalitén på Hornsgatan. Genom att endast tillåta vissa typer av...

Färdtillstånd ger undantag för dubbdäcksförbud

Stockholms stad har medgivit Svenska Taxiförbundet tillstånd att t.o.m. 2020-04-15 med nedan tillåtna fordon utrustade med dubbdäck trafikera gator inom Stockholms stad utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon med...

Ta chansen och ge oss ditt seminarietips

Persontrafik arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 20-22 oktober 2020. Under de tre mässdagarna kommer deltagarna att erbjudas ett unikt seminarieprogram riktat till alla som på något sätt är verksamma inom kollektivtrafiken. Det blir ett högklassigt program som...

PR-ansvarig till Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu en driven och självgående PR-ansvarig som ska bevaka och driva förbundets branschfrågor. Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Förbundet verkar...

Ny taxilag kan öppna för olaglig verksamhet

Chris Heister, ordförande Svenska Taxiförbundet och Tommy Wreeth, ordförande Transportarbetareförbundet har i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth den 19 november uttryckt farhågor för konsekvenserna av den nya taxilagen som träder i kraft den 1...

RUT-avdrag för taxiresor presenterades på Samhällsbyggnadsdagarna 2019

Ökad mobilitet och minskad privatbilism – är det möjligt? Det var rubriken på temat Infrastruktur under Samhällsbyggnadsdagarna där Monica Renstig, civilekonom och författare till rapporten RATT- Rut avdrag för taxi var inbjuden att tala. Samhällsbyggnadsdagarna...

Taxiföretagare vill ha mer myndighetskontroller

Hälften av alla småföretagare som driver taxiåkeri tycker inte att Skatteverket gör tillräckligt för att kontrollera att alla följer reglerna. Fler än hälften, 6 av 10 tycker inte att polisen gör tillräckligt och 7 av 10 tycker att det behövs nya lagar för att hindra...

Taxiföretagens intäktsredovisning måste säkerställas

Svenska Taxiförbundet har tidigare pekat på hur de app-baserade systemen för bokning och betalning av köruppdrag bidrar till att konkurrensen sätts ur spel för taxibranschen. Förbundet har i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth framfört behovet av...

Johan Dufva är ny branschjurist på Förbundet

Svenska Taxiförbundet välkomnar Johan Dufva som anställts som branschjurist från och med den 18 september. Johan har tidigare arbetat på Skatteverket, där han var verksam som skattehandläggare, revisor och med utredning av regeringsuppdrag åt verksledningen. I sin...

Yrkesförare kör för fort

För tredje året i rad har Folksam genomfört hastighetsmätningar av yrkestrafiken i Stockholm och Uppsala, och hastighetsöverträdelserna fortsätter att öka. Precis som föregående år är det taxichaufförer som är de största fartsyndarna, men färdtjänstförare står ut med...

Fler länder vill avreglera taximarknaden

Island var den 21-22 augusti värd för Nordisk Taxiråd där branschorganisationerna för taxi i Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark ingår. Rådet träffas en gång per år för att diskutera marknadsförutsättningarna i de olika länderna. Claudio Skubla,...

Mer kan göras för fler hållbara resor

Regeringen har tillsatt en utredning för att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken med syfte att göra det enklare för resenärerna att välja hållbara transporter, dit kollektivtrafiken räknas. - Det är ett gott initiativ, men det behövs mer radikala...

Replik: Värna småföretagen

Taxibranschen skulle må bra av ett RUT-avdrag, menar Irene Fällström, kommunikationschef på Svenska Taxiförbundet i en replik till Lydia Wålsten, Svenska Dagbladet. Lydia Wålsten kommenterar på ledarsidan Svenska Taxiförbundets rapport om svarttaxigrupper på sociala...

Göran Säfström ny produktchef för BKY, Behörighetskontroll Yrkestrafik

Svenska Taxiförbundet välkomnar Göran Säfström som produktchef för BKY, Behörighetskontroll Yrkestrafik. Göran anställdes den 24 juni och kommer närmast från Taxi Stockholm. Han har tidigare mångårig erfarenhet som Account Operations Manager inom HP, Hewlett Packard. ...

Nyhetsarkiv