Kontakt & Press

PR-ansvarig till Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu en driven och självgående PR-ansvarig som ska bevaka och driva förbundets branschfrågor. Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Förbundet verkar...

Så räddar vi företagen och jobben inom taxinäringen

Förbundet har tidigare påpekat behovet av ytterligare insatser för att rädda företagen och jobben inom taxinäringen. Regeringen har presenterat ett flertal stödåtgärder, varav en del kan lindra de akuta problemen något, men inga av dem löser taxinäringens fundamentala...

Efter coronakrisen: Inför ruttaxi för att starta upp ekonomin

Rutavdraget borde utvidgas till persontransporter, och då framförallt till taxitjänster. Detta borde i varje fall övervägas som en stimulans efter att den akuta fasen av coronakrisen är över. Det skriver Svenska Taxiförbundet i sitt remissvar till regeringen med...

Automatiskt utkast

Minskade kostnader för sjukskrivningar Detta har vi fått igenom: Staten har tillfälligt tagit över kostnaden för de första två veckornas sjukskrivning från företagen. Korttidsarbete Detta har vi fått igenom: Företag kan korttidspermittera medarbetare upp till 60...

Information om regeringens krispaket

Sveriges taxiföretag drabbas mycket hårt av följderna av virusutbrottet och den extraordinära situation vi alla befinner oss i. Vi följer utvecklingen och har löpande dialog med våra medlems­företag samt regeringen för att hitta lösningar för att mildra de ekonomiska...

Länkar till information om corona för företagare

Här har vi samlat ett antal länkar till andra myndigheter och organisationer där du som företagare kan hitta viktig information.   Verksamt.se Samlad information från myndigheter, kring det som är viktigt för dig som företagare att känna till i samband med...

Färdtjänsten havererar om taxibranschen inte får stöd

Regeringens krispaket till Sveriges småföretag innehåller bra åtgärder, men dessa är helt otillräckliga för taxiföretagen. Utan ett riktat stöd till taxiföretagen kommer de att slås ut. När Sverige åter ska starta upp ekonomin kommer vi stå utan företag som kör...

Claudio Skubla: Så hjälper vi företagen genom krisen

Svenska Taxiförbundet arbetar aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen mot myndigheter, politiker och andra beslutsfattare. Hur stöttar Svenska Taxiförbundet medlemsföretagen genom krisen, och krävs det fler...

Tillväxtverket inkluderar familjeföretag i sin tolkning

Svenska Taxiförbundet välkomnar Tillväxtverkets omtolkning av regelverket för korttidspermittering. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas av reglerna. Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering)...

Akuta stödåtgärder anpassade för taxiåkerier nödvändiga

Svenska Taxiförbundet tvingas konstatera att den akuta krisen till följd av Covid-19 nu har resulterat i en förvärrad ekonomisk situation för de människor som arbetar i taxinäringen. I två tidigare skrivelser till infrastrukturminister Tomas Eneroth daterade den 19...

Svenska Taxiförbundets rekommendationer avseende Covid-19 (Corona)

Säkerheten ska alltid vara högsta prioritet hos taxiföretag. Företagen har normalt ett nära samarbete med ansvariga myndigheter kring alla säkerhetsrelaterade frågor, så även coronaviruset (covid-19). Företag uppmanas att följa myndigheternas riktlinjer och...

Ändring i lagen om stöd vid korttidsarbete

Skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth den 19 mars 2020: Regeringen har i en extra ändringsbudget presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om ett system för korttidspermittering. Svenska...

Frågor och svar om Covid-19 (Coronaviruset) för dig som resenär

Säkerheten för resenärer och medarbetare är alltid högsta prioritet hos taxiföretag. Företagen har ett nära samarbete med ansvariga myndigheter kring alla säkerhetsrelaterade frågor, så även coronaviruset (covid-19). Företagen bevakar händelseutvecklingen och följer...

Förändrade öppettider och tillgänglighet

Risken för spridning av coronaviruset bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten. Vi följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för medlemsföretag, medarbetare och besökare vidtagit försiktighetsåtgärder. För att i...

Nyhetsarkiv