Kontakt & Press

PR-ansvarig till Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu en driven och självgående PR-ansvarig som ska bevaka och driva förbundets branschfrågor. Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Förbundet verkar...

Nio av tio nöjda med färdtjänsten

I en ny rapport om färdtjänst- och sjukresor ger resenärer beställningen, framkörningen och resan ett bra eller mycket bra betyg. Nio av tio som beställer färdtjänst- och sjukresor är nöjda. En av de viktigaste punkterna är...

Morötter behövs för att fler ska välja bort privatbilen

Regeringen bör utreda miljöavdrag för alternativ till privatbilen. Skatteintäkterna från biltrafiken kommer troligen att minska när vi går över till eldrift. Denna insikt har fått en rad debattörer att föreslå ett avancerat system med nya vägskatter som framför allt...

Avdrag för taxi och hyrbil – bra för klimatet

Hushållen måste för miljöns skull få hjälp att välja bort egen bil. Därför behövs ett nytt avdrag liknande rut och rot, men för taxiresor, hyrbilar och andra former av bildelning, skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet och Anders Trollsås, Biluthyrarna....

Svarttaxi via Facebook hotar taxibranschens existens

Svarttaxi via sociala medier har tagit ett järngrepp om taximarknaden. Det här hotar hela existensen för de seriösa taxiföretagen, vilket slår mot viktiga samhällstjänster som skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor, skriver Svenska Taxiförbundet. De senaste fem åren...

Kan hela Sverige leva?

Per Åsling, (C), vice ordförande Skatteutskottet och Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet var värdar för seminariet Kan hela Sverige leva - är ökad tillgänglighet och hållbara resor möjligt? Seminariet hade initierats av Svenska Taxiförbundet. Anna Hag,...

Svenska Taxiförbundet lämnar Partnersamverkan

Svenska Taxiförbundet lämnar vid årsskiftet Partnersamverkan. - Svenska Taxiförbundet har uppskattat samarbetet i Partnersamverkan där vi varit medlemmar sedan starten år 2008. Mycket händer inom området för persontransporter och nya former för mobilitetstjänster är...

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Svenska Taxiförbundet tackar för många och goda samarbeten under 2019. Nu väntar ett nytt år med nya och gamla utmaningar där vi hoppas på framsynta politiska beslut som bidrar till att ta oss framåt. Som stöd bidrar Förbundet med branschens önskelista: 1. Miljöavdrag...

Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY, levererar trafiksäkerhet

- Vi börjar närma oss 67.000 dagliga kontroller av förarbehörigheter och har passerat 5.000 kontroller av trafiktillstånd. Det säger Göran Säfström, produktchef för Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY. BKY är ett avgiftsfinansierat verktyg för kontroll av...

Nationellt biljettsystem under utredning

Den 5 december arrangerade utredaren Gerhard Wennerström en hearing om nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Utredningen ska lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras. Det övergripande...

Samverkan för en sund taxinäring

Under 2019 bildades policygruppen för en sund taxinäring på initiativ av Förbundet. I policygruppen ingår Förbundet, Svenska Transportarbetareförbundet, Transportstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Polisen samt Skatteverket. - Det övergripande syftet med gruppens arbete...

Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har utsett Catarina Barketorp till särskild utredare för utredningen Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet välkomnar utredningen: - Regeringens initiativ är mycket...

Klimatåtgärder borde fånga lågt hängande frukter

Naturvårdsverkets statistik för det andra kvartalet 2019 visar att utsläppen från de svenska transporterna i Sverige ökade med 13 procent jämfört med det andra kvartalet 2018. Det går stick i stäv med samhällets mål att minska utsläppen från inrikes transporter med 70...

Svarttaxi på Facebook fortsätter hota seriösa taxiåkare

En ny granskning av svarttaxi på Facebook visar att problemet är fortsatt stort. Granskningen visar att det finns omkring 100 företagslika svarttaxigrupper på Facebook med mer än 123 000 medlemmar. Men problemet är inte jämnt fördelat över landet. Mellanstora städer i...

Uber förlorar licensen i London

Londons transportmyndighet, TfL, har beslutat att inte tillåta Uber att bedriva taxitrafik då Uber saknar ett robust system för att säkerställa passagerarnas trygghet. Av beslutet framgår att Ubers system inte hindrar att icke-auktoriserade förare kan komma åt Ubers...

Miljözon införs på Hornsgatan i Stockholm

En miljözon klass 2 kommer att införas på Hornsgatan med start den 15 januari 2020. Miljözonen ställer krav på personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Miljözonen planeras för att förbättra luftkvalitén på Hornsgatan. Genom att endast tillåta vissa typer av...

Färdtillstånd ger undantag för dubbdäcksförbud

Stockholms stad har medgivit Svenska Taxiförbundet tillstånd att t.o.m. 2020-04-15 med nedan tillåtna fordon utrustade med dubbdäck trafikera gator inom Stockholms stad utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon med...

Ta chansen och ge oss ditt seminarietips

Persontrafik arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 20-22 oktober 2020. Under de tre mässdagarna kommer deltagarna att erbjudas ett unikt seminarieprogram riktat till alla som på något sätt är verksamma inom kollektivtrafiken. Det blir ett högklassigt program som...

Nyhetsarkiv