Kontakt & Press

Svarttaxi är branschens största problem enligt Transportstyrelsen

Regelefterlevnaden inom taxi är hög inom de flesta områden. Det visar Transportstyrelsens tillståndsmätning av buss- och taxitrafiken som offentliggjordes den 29 mars. Transportstyrelsen bedömer dock att taxibranschens främsta bekymmer inte är fusk bland de som har...

Svenska Taxiförbundet söker produktansvarig för kontrollsystemet BKY

I samarbete med Transportstyrelsen, Åkeri- och Bussföretagen driver Svenska Taxiförbundet ett system för behörighetskontroll för yrkesförare, BKY. Nu söker förbundet en produktansvarig som ska driva, utveckla och marknadsföra tjänsten. Vi söker dig som har relevant...

Klimatpolitiska rådet fokuserar i år på transportsektorn

Vice statsminister Isabella Lövin och infrastrukturminister Tomas Eneroth tar den 21 mars emot Klimatpolitiska rådets rapport. Årets rapport har fokus på transportsektorn som står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Sedan 2017 har Sverige ett...

Resenärerna nöjda med färdtjänst och sjukresor

Bra bemötande, korta svarstider vid beställning och god tidpassning − det är det viktigaste för att resenärerna inom färdtjänst och sjukresor ska känna sig nöjda. Det visar Svensk Kollektivtrafiks* undersökning som baseras på svar från 52 000 personer i hela landet...

Branschjurist sökes till Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu en jurist som ska bevaka och driva Förbundets branschfrågor, främst nationellt men även internationellt. I rollen ingår att bistå medlemmarna i olika juridiska spörsmål. Svenska...

Uber fails to report millions to Swedish Tax Agency

Eight in ten Uber vehicles evade taxes by failing to report revenues. A full 68 per cent of gross receipts are not reported at all – meaning that Uber is failing to report around SEK 700 million to the Tax Agency in Stockholm alone.

Krismöte om svarttaxins framfart i Norrbotten

Svenska Taxiförbundet och medlemsföretagen Luleå Taxi, Piteå Taxi, Boden Taxi samt Umeå Taxi arrangerade den 18 januari ett krismöte i Luleå om svarttaxins framfart i Norrbotten. Representanter för Polisen, Skattemyndigheten, Luleå Näringsliv, Luleå kommun med flera...

Utfrågning i Trafikutskottet om en fossiloberoende transportsektor

Den 17 januari ville Trafikutskottet veta mer om hur transportsektorn kommer att bidra till att uppfylla klimatmålen.  Olika branschaktörer var inbjudna för att säga sitt. Enligt Robert Andrén, GD Energimyndigheten, står transportsektorn för en fjärdedel av...

Nedlagd förundersökning mot Uber hotar de svenska taxiföretagen

Enligt uppgifter i media har polisen beslutat att lägga ner den förundersökning som polis och åklagare har bedrivit mot Uber med anledning av brottsmisstanke kring tjänsten Uberpop. - Samhället förlorar alltmer skatteintäkter på grund av fusket via digitala...

Uber undanhåller miljoner från Skatteverket

Åtta av tio Uberbilar skattefuskar genom att inte redovisa intäkter. Inte mindre än 68 procent av inkört belopp redovisas inte alls vilket innebär att Uber undanhåller cirka 700 miljoner kronor från Skatteverket enbart i Stockholm. Svenska Taxiförbundet har låtit...

Claudio Skubla: En lycko-spark i rätt riktning till vår regering in spe

  Med ett år fyllt av utmaningar, inte minst på klimatområdet, kan taxibranschen se tillbaka på ett händelserikt 2018. Som en väg att underlätta omställningen från en ökande personbilstrafik till mer hållbara alternativ har Förbundet presenterat  förslag till ett...

Finns en lösning på problemet med svarttaxi?

I december publicerade Förbundet en ny rapport som pekar på de konsekvenser som den illegala svarttaxiverksamheten leder till. En svart sektor tenderar att öka utrymmet för kriminell verksamhet och urholkar förtroendet för samhället. Svarttaxi annonseras via sociala...

Välkommen att bli associerad medlem i Svenska Taxiförbundet

Från och med hösten 2018 är företag med anknytning till taxibranschen välkomna att bli associerade medlemmar. Det är ett sätt för Förbundet att öppna upp för en nära dialog med olika aktörer som bidrar till taxiverksamheten. Som medlem i Svenska Taxiförbundet bidrar...

Omvandla färdtjänsten till RUT-avdrag för taxi

Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv. Det skriver Myndigheten för delaktighet, MFD, i ett pressmeddelande. Svenska Taxiförbundet ser en lösning på problemet: Omvandla den dyrbara färdtjänsten till ett RUT- avdrag för taxi. Myndigheternas...

Internationellt taxiforum med fokus på hållbara affärer

Den internationella transportorganisationen IRU; World Road Transport Organisation, arrangerade konferensen Taxiforum under European Taxi Fair den 2-3 november i Köln. Taximässan samlade cirka 300 ledande taxi- och applikationsföretag, forskare, fackföreningar,...

Sveriges hemligaste kollektivtrafik

Rapporten Sveriges Hemligaste kollektivtrafik, som är en uppdaterad kartläggning av den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sverige, finns nu för nedladdning på Förbundets hemsida. I flera regioner, kommuner och landsting erbjuds allmänheten anropsstyrd kollektivtrafik,...

Stort intresse för Hämtas hemma seminarium

Stefan Fölster, nationalekonom och författare till rapporten "Från ta sig till hållplats till hämtas hemma - Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte" samlade stor publik på Persontrafik, Stockholmsmässan, som ägde rum den 22-24 oktober....

Chris Heister ny ordförande för Svenska Taxiförbundet

Chris Heister valdes till ny ordförande i Svenska Taxiförbundet vid förbundets kongress den 23 oktober efter Peter Norman som blir styrelseordförande i Transportstyrelsen. Chris har tidigare varit landshövding i Stockholm och Västerbotten. -        Chris Heister har...

Nyhetsarkiv