Kontakt & Press

Debatt: Förlorade arbetstillfällen och försämrad medborgarservice

Bra service och goda kommunikationer är självklara förutsättningar för en levande bygd i hela landet. Staten har ett stort ansvar för att skapa goda kommunikationer. Därtill har Sveriges regioner och kommuner ett särskilt lagstiftat ansvar att sörja för en god...

Ansök om omställningsstödet – så här gör du

Företag som tappat kraftigt i omsättning under coronaepedemin kan nu ansöka om omställningsstöd hos Skatteverket från den 22 juni. Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning under mars och...

Claudio Skubla om säkra resor i sommar

I veckan genomfördes en webbutbildning hur vi reser säkert i sommar, riktad specifikt till medarbetare som jobbar inom taxibranschen. En av deltagarna som lyssnade till utbildningen var Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet. Du har fått lyssna till...

Se gratis utbildningen om säkra resor i sommar

Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle. Spridningen av COVID-19 utmanar våra bedömningar och vårt handlande på många områden. Ett av dem är riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen. Vilka åtgärder som ger bäst effekt kan se olika ut på olika arbetsplatser och...

Taxibranschen utbildas i säkra resor

Taxibranschen har dragit igång omfattande utbildningsinsatser med anledning av COVID-19-pandemin. Idag lanseras och genomförs en webbutbildning om bakterier, virus och smittspridning, specifikt riktad till medarbetare i taxibranschen. Utbildningen sker i regi av och i...

Korttidsarbete, omställningsstöd och taxibranschen

Som ett led i att hantera de negativa konsekvenserna på ekonomin med anledning av corona-viruset har det införts regler om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Nu har regeringen i en proposition (2019/20:181) lagt fram ett förslag till...

Staten måste ta ett större ansvar för taxibranschen

Taxiföretagen räknar med stora underskott till följd av Covid-19 och på många håll riskerar många företagare att få stänga ned sina företag. Svenska Taxiförbundet har idag överlämnat en hemställan om möte med finansminister Magdalena Andersson mot bakgrund av att...

Svenska Taxiförbundet välkomnar att reseförbudet slopas i sommar

Från och med den 13 juni får man resa fritt inom Sverige. Svenska Taxiförbundet välkomnar Folkhälsomyndighetens nya reseråd. Folkhälsomyndighetens nya reseråd innebär att taxiföretagen får något bättre möjligheter att klara sig över sommaren och att resenärer...

Debatt: Regeringen måste även stötta småföretagen

De insatser som presenterats har tagit för lång tid att sjösätta och processen från förslag till utbetalda ersättningar är alldeles för långsam, skriver Claudio Skubla och Erik Sjölander. Coronakrisen har skadat småföretagen extremt hårt. Intäkterna har försvunnit,...

Transportstyrelsen höjer vägtrafikregisteravgiften 2021

Transportstyrelsen har beslutat att endast höja en avgift nästa år mot bakgrund av den pågående coronaepidemin som kraftigt påverkat taxibranschen. Transportstyrelsen genomför varje år en revidering av årsavgifterna. Mot bakgrund av coronaepidemin justeras endast en...

Nyhetsarkiv