Kontakt & Press

Omvandla färdtjänsten till RUT-avdrag för taxi

Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv. Det skriver Myndigheten för delaktighet, MFD, i ett pressmeddelande. Svenska Taxiförbundet ser en lösning på problemet: Omvandla den dyrbara färdtjänsten till ett RUT- avdrag för taxi. Myndigheternas...

Internationellt taxiforum med fokus på hållbara affärer

Den internationella transportorganisationen IRU; World Road Transport Organisation, arrangerade konferensen Taxiforum under European Taxi Fair den 2-3 november i Köln. Taximässan samlade cirka 300 ledande taxi- och applikationsföretag, forskare, fackföreningar,...

Sveriges hemligaste kollektivtrafik

Rapporten Sveriges Hemligaste kollektivtrafik, som är en uppdaterad kartläggning av den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sverige, finns nu för nedladdning på Förbundets hemsida. I flera regioner, kommuner och landsting erbjuds allmänheten anropsstyrd kollektivtrafik,...

Stort intresse för Hämtas hemma seminarium

Stefan Fölster, nationalekonom och författare till rapporten "Från ta sig till hållplats till hämtas hemma - Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte" samlade stor publik på Persontrafik, Stockholmsmässan, som ägde rum den 22-24 oktober....

Chris Heister ny ordförande för Svenska Taxiförbundet

Chris Heister valdes till ny ordförande i Svenska Taxiförbundet vid förbundets kongress den 23 oktober efter Peter Norman som blir styrelseordförande i Transportstyrelsen. Chris har tidigare varit landshövding i Stockholm och Västerbotten. -        Chris Heister har...

Hämta färdtillstånd för dubbdäck här!

Svenska Taxiförbundets medlemmar medges tillstånd att framföra fordon med dubbdäck i Stockholm innerstad där lokalt förbud råder. Tillståndet gäller fram till och med den 15 april 2019. Villkoret är att fordonen ska vara märkta med företagets logga alternativt medföra...

KollA Årskonferens nytt datum!

Boka upp den 31 januari 2019 för en heldag om avtal och upphandlingar. Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, bjuder in till årskonferens i Stockholm. På programmet finns bland annat nya samverkansavtal, tågupphandlingar och modellavtal. Program och anmälan kommer...

Nya skolskjutsavtalen på Persontrafikmässan

Dags att upphandla skolskjuts? Kom på Persontrafik tisdag den 23 oktober i Stockholm och ta del av de nya modellavtalen och bilagorna som Kollektivtrafikens avtalskommitté har tagit fram. Ordförande Ewa Rosén kommer att presentera hur det fungerar och hur de kan...

Ny miljökravsbilaga för personbil

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har publicerat en ny avtalsbilaga med miljökrav vid upphandling av personbil.  Under våren uppdaterades det branschgemensamma Miljöprogrammet, som är en miljöpolicy med målet att minska de olika verksamheternas...

Klimatmål utmaning för ny regering

• Vår nya regering har en utmaning att hantera med växande städer och en ökande personbilstrafik som rimmar illa med klimatmålen. Vårt resandemönster behöver förändras här och nu. Det säger Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Taxi har potentialen...

SCB erbjuder halvdagskurs: Att använda index i avtal

Den 7 och 15 november erbjuder SCB halvdagskursen "Att använda index i avtal" Kursen tar upp: - Vad är ett index? - Att tänka på vid indexklausuler - Att hitta olika index och relevant information i SCB:s databaser - Fördjupning i några av SCB:s vanligaste index t.ex....

Beslutade miljözoner

Regeringen beslutade den 30 augusti om förordningsändringar som ger kommunerna nya möjligheter att införa miljözoner. Utformningen av de beslutade miljözonsbestämmelserna överensstämmer med det besked regeringen lämnade den 23 mars i år. Det är kommunerna själva som...

Beställaransvaret utökas för taxitrafik

Den 1 juli 2018 trädde den nya lagen om beställaransvar vid taxitrafik i kraft. Det innebär att den som beställer en taxitransport har ett straffrättsligt ansvar att kontrollera att den faktiske transportören har ett giltigt taxitrafiktillstånd. Taxitrafiken är därmed...

Tommy Pilarp chefjurist på Svenska Taxiförbundet

Tommy Pilarp, som sedan tidigare är knuten till Svenska Taxiförbundet som jurist, får fr om den 1 september en utökad roll som chefjurist. Som tidigare kommer Tommy att finnas till för förbundets medlemmar i juridiska frågor. Den utökade rollen innebär bland annat att...

Skatteverket skönbeskattar UberPop

Taxiverksamheten UberPop har inte lägre tillåtelse att bedrivas i Sverige. Svenska Taxiförbundet har tidigare larmat om att UberPop inte efterlevde de regler som gäller för taxi i Sverige. Skatteverket skönbeskattar nu företaget som har sitt säte i Nederländerna och...

Almedalen: RATT-avdrag för taxi – styrmedel för en grönare resa

Svenska Taxiförbundet fick positiv respons av inbjudna politiker under seminariet Privatbilismens era är förbi. Är taxi till folket lösningen– hämt-tjänst till alla? under Almedalsveckan. Privatbilismen måste minska radikalt för att nå klimatmålen. Samtidigt pekar...

Almedalsseminarium med klimatnytta

Det blev en livlig debatt om kollektivtrafiken och klimatet när Partnersamverkan presenterade den nya klimatrapporten på ett seminarium under Almedalsveckan 2018. Redan år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år....

Nyhetsarkiv