Revisorer

Svenska Taxiförbundets revisorer och revisorssuppleanter utses vart tredje år av kongressen.

Lars-Göran Göransson

Revisor, Taxi Stockholm

Mickael Hansen

Revisor, Cabonline

Greta Tellström

Revisorssuppleant, Taxi Stockholm

Ingo Asplund

Revisorssuppleant, Cabonline