Revisorer

Svenska Taxiförbundets revisorer och revisorssuppleanter utses vart tredje år av kongressen.

Lars-Göran Göransson

Revisor, Taxi Stockholm

Mickael Hansen

Revisor, Cabonline