Styrelse

Svenska Taxiförbundets styrelse och suppleanter utses vart tredje år av kongressen.