Svenska Taxiförbundet och medlemsföretagen Luleå Taxi, Piteå Taxi, Boden Taxi samt Umeå Taxi arrangerade den 18 januari ett krismöte i Luleå om svarttaxins framfart i Norrbotten. Representanter för Polisen, Skattemyndigheten, Luleå Näringsliv, Luleå kommun med flera medverkade i ett rundabordssamtal för att diskutera möjliga åtgärder.  Samtalet leddes av Förbundets nytillträdda ordförande Chris Heister.

Bildtext: Robert Savela, Transportarbetareförbundet, Daniel Lindgren, Boden Taxi och Niklas Karlsson, Luleå Taxi.

Luleå kommun framförde att trygghet och en fungerande infrastruktur har betydelse för etableringsintresset – bilden av staden påverkas om inte servicen finns på plats. Effekterna av svarttaxi kan bli väldigt negativ på sikt och hota en sund tillväxt. Vidare är den offentliga upphandlingen beroende av att det finns seriösa företag på orten.

Polisen konstaterade att svarttaxi ofta inte ses som ett brott. Det är också svårt att bevisa brott – ungdomar som på helger agerar svarttaxi ser sig inte som kriminella och de som åker med är inte alltid medvetna om att de bidrar till att upprätthålla en svart marknad. Kriminellt beteende som inte kontrolleras tenderar att växa och i värsta fall leda till grövre kriminalitet. Polisen ser den seriösa taxinäringen som sin förlängda arm när det gäller att rapportera vad som händer på gator och torg, vilket är till en stor hjälp i deras arbete.

Taxiföretagen lyfte fram att de har en rad regler och tillstånd att uppfylla för att bedriva taxiföretag medan svarttaxi tar kunderna mitt framför näsan på dem.

Skattemyndigheten ser problemet med att Facebookgrupper används som en försäljningskanal för svarttaxi. Dessa grupper ”legitimerar” bruket av svarttaxi och kan skapa en falsk trygghet om att det är OK att sälja och köpa svarttaxitjänster. Pengaflödet via swishbetalningar är dock enkla för Skatteverket att spåra.

Alla var överens om att det krävs samarbete mellan tillsynsmyndigheter och kommuner där man delar information för att spaningsarbetet ska kunna bli effektivt. Och de som idag är kunder till svarttaxi måste upplysas om att de bidrar till en kriminell verksamhet. Här behövs ett gemensamt påverkansarbete där samhällets attityd spelar stor roll. Vidare kan kommunen bidra med att planera trafikstråken utanför restauranger och klubbar så att taxiföretagen prioriteras.

Taxiföretagen i Norr och Luleå kommun kommer gemensamt att initiera ett uppföljande möte där även Åklagarmyndigheten kommer att bjudas in.

I Svenska Taxiförbundets rapport ”Svarttaxins framfart på Facebook” framgår att svarttaxi använder sociala medier som marknadskanal. Sedan rapporten släpptes har verksamheten i Luleå ökat med 52 procent mellan september 2017 och januari 2019. Luleå toppar listan som nummer tre efter Göteborg och Stockholm.

 

Läs mer:

Rapport om Svarttaxins framfart på Facebook:

Skattemyndighetens tipssida om skattefusk: