Lena Heldén nyanställd på förbundet

Lena Heldén har anställts som näringspolitisk utredare fr.o.m. 1 september.
Hon har arbetat på Regeringskansliet och på olika näringslivsorganisationer, exempelvis har hon arbetat ett par decennium inom Svenskt Näringslivssfären, där hon arbetat med näringspolitik, utbildnings-, forsknings- samt hållbarhetsfrågor.

Lena kommer att arbeta med utredningar, remissvar, artiklar och seminarier samt kontakter med regering och riksdag i näringspolitiska frågor.