BehörighetsKontroll Yrkestrafik BKY

Som medlem i Svenska taxiförbundet får du rabatt på behörighetskontroll Yrkesförare via svenska Taxiförbundet.
Enligt lag måste taxiföretag kontrollera att deras förare har giltig taxiförarlegitimation och vidta åtgärder om behörigheten är ogiltig och via BKY kan du kontrollera detta!

Full kontroll
Genom att ansluta ditt företag till tjänsten BKY, behörighetskontroll av yrkesförare, sköts kontrollen av dina förares taxiförarlegitimationer automatiskt och digitalt. Ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav, helt enkelt.

Anslut dig
Information om tjänsten och hur du ansluter ditt företag hittar du på: www.bky.se

Relaterade länkar