Diploma

Utbildning via nätet

Taxiförbundets medlemmar erhåller 20 procent rabatt för köp av premiumlicensen

Svenska Taxiförbundet erbjuder via Diploma Group Sverige AB filmade utbildningar online med lärare från Sveriges främsta utbildningsföretag. Utbildningen ska motsvara en utbildning i klassrum och eleverna erhåller diplom. Med tjänsten Premium erbjuds personliga licenser som ger tillgång till all webbutbildning under ett år från och med att tjänsten aktiveras. Fr o m 1 september innehåller tjänsten 200 utbildningar inom ett stort antal ämnesområden.

Är du medlem och vill veta mer ta kontakt med oss på kansliet på: info@taxiforbundet.se