Om associerat medlemskap:

Välkommen att bli associerad medlem i Svenska Taxiförbundet.
Från och med hösten 2018 är företag med anknytning till taxibranschen välkomna att bli associerade medlemmar. Det är ett sätt för Förbundet att öppna upp för en nära dialog med olika aktörer som bidrar till taxiverksamheten. Som medlem i Svenska Taxiförbundet bidrar du till att skapa ett starkt branschförbund som arbetar för branschens bästa.

 

Inflytande, nätverk och rapporter

Liksom de ordinarie medlemmarna får associerade medlemsbolag tillgång till ett brett nätverk, kompetens, publikationer, information och utredningar som tas fram av Förbundet. Därtill möjlighet till marknadsföring i Förbundets medlemsbrev och hemsida. Inom ramen för medlemskapet finns också möjlighet till inflytande genom att initiera och medverka i fokus- och referensgrupper som arbetar med beslutsunderlag till Taxiförbundets styrelse. Exempel på grupper  är inom Teknik, Fordon, Infrastruktur, Trafiksäkerhet, Miljö, Upphandling och Internationella frågor. Fokusgrupperna leds av styrelsens ledamöter eller representanter för de taxiföretag som är medlemmar. Personal från kansliet är sammankallande och sekreterare.

Informationskanaler:

 

Medlemsidor. Nyheter via vår hemsida taxiforbundet.se Som medlem får du också en inloggning till våra medlemssidor med aktuell information viktiga för branschen.

Nyhetsbrev och Medlemsbrev. Som medlem får du vårt medlemsbrev med nyheter som rör taxibranschen och Svenska Taxiförbundets arbete.

Facebook. Svenska Taxiförbundet har egen grupp på Facebook, tillgänglig för medlemmar, som är en direktkanal för frågor, diskussioner och information från förbundet.

 

Associerat medlemskap i tre nivåer

Avgiften för ett associerat medlemskap finns i tre nivåer för mindre, medelstora respektive stora företag. I samband med en medlemsansökan kommer Förbundet att begära in en beskrivning av företagets verksamhet.

 

Rättigheter, skyldigheter och begränsningar

Associerat medlemskap innefattar samma rättigheter och skyldigheter som fullvärdigt medlemskap i Förbundet med närvarorätt samt yttranderätt vid Förbundets kongresser, dock ej med rösträtt. Associerad medlem är heller ej valbar till förbundsstyrelsen, valberedning eller revisor.

 

Bli medlem här: https://www.taxiforbundet.se/medlemskap/bli-associerad-medlem/