Härmed kallas medlemmarna i Svenska Taxiförbundet till ordinarie kongress år 2018. Kongressförhandlingarna äger rum i Stockholmsmässans lokaler (i anslutning till persontrafikmässan), tisdagen den 23 oktober 2018, kl. 13.00. Infrastrukturminister Tomas Eneroth håller ett inledningsanförande.

För representationsrätt, rösträtt och beslutsfattande gäller § 7-9 i Svenska Taxiförbundets stadgar.

Samtliga medlemmar i Svenska Taxiförbundet har möjlighet att inkomma med motioner. Dessa ska vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 juli 2018. Adressen är: Svenska Taxiförbundet, Box 1106, 171 22 Solna eller info@taxiforbundet.se

Kongresshandlingar, fullmaktsblankett och viktig information om röstning på kongressen kommer att läggas ut på medlemssidorna senast den 25 september 2018 (inloggning krävs).

För att underlätta administrationen av kongressen ber vi er anmäla ombud och eventuell bisittare till förbundskansliet senast den 1 oktober. Skicka e-post till info@taxiforbundet.se med ert medlemsföretags namn samt namn på ombud och eventuell bisittare.

Skicka in den ifyllda fullmaktsblanketten (brev, fax eller e-post) till kansliet senast den 1 oktober.

Observera, även om ni anmält er till seminarierna på Persontrafik 2018, måste
ni anmäla er till kongressen.

Ni bokar själva eventuella hotellrum.

Har ni frågor angående kongressen kontakta förbundskansliet på telefon 08 566 21 660 eller e-post info@taxiforbundet.se.