Privatbilismens era är förbi.

Är taxi till folket lösningen – hämt-tjänst till alla?

 

Tid: onsdag den 4 juli kl 10-11.  Plats: Maritima mötesplatsen Hamngatan 1, Visby.  Arrangör: Svenska Taxiförbundet.

Privatbilismen måste minska radikalt för att nå klimatmålen. Samtidigt pekar alla prognoser på att personbilstrafiken kommer att öka om inget görs. Hur tänker våra politiker lösa problemet när städerna växer? Hur ska människor ta sig till kollektivtrafikens noder?

Stefan Fölster, nationalekonom, presenterar möjliga samhällsvinster av att påskynda övergången från privatbilism till fungerande kollektivtrafik: Från vänta-vid-hållplats till Hämtas-hemma. Monica Renstig, civilekonom presenterar rapporten RATT Rutavdrag för taxi – Vad skulle samhället och konsumenten kunna vinna?

Från Skatteutskottet medverkar Per Åsling, (C) ordförande och ledamöterna Anna Johansson (S), Helena Bouveng (M) samt Karin Svensson Smith, (MP) ordförande Trafikutskottet.

Seminariet leds av Peter Norman ordförande Svenska Taxiförbundet.