Den 2 juli äger seminariet Kan delad mobilitet öka kollektivtrafikens attraktivitet rum under Almedalsveckan. Seminariet är ett samarrangemang av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik; Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna och Jernhusen.

Intresset för delad mobilitet, MaaS och nya mobilitetstjänster inom kollektivtrafiken ökar. Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuteras nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering.

Dag: 2/7 2019 13:00 – 14:00 Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Läs mer: