Miljözon 3 i Stockholm city: Ett välkommet förslag men kräver en realistisk tidsplan

Svenska Taxiförbundet skriver i sitt remissvar till Stockholms stad att man är positiv till åtgärder vilka förbättrar miljön, minskar beroendet av privatbilism samt leder till att våra transportpolitiska miljömål uppnås. Införandet av Miljözon 3 behöver dock flyttas fram till årsskiftet 2026/2027. Det är inte realistiskt för branschen att uppfylla kraven för euro 6 redan den 31 december 2024.

– Taxinäringen kommer att kunna erbjuda kunderna emissonsfria taxibilar inom kort, våra medlemsföretag har kommit långt. Idag är 40 procent av fordonsflottan emissionsfri hos de stora bolagen, säger Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet.

– Det är även viktigt att en väl utbyggd ladd-infrastruktur finns på plats, samt att polisen har de resurser som krävs för att kontroll av regelefterlevnaden verkligen fungerar, säger Pernilla Samuelsson, VD Taxi Stockholm.

Ulf Samell, Kommunikations- och hållbarhetschef på Cabonline, betonar vikten av att införa undantagsmöjligheter inte bara för färdtjänstresor, utan även för andra samhällsbetalda resor. Dessa inkluderar omsorgsresor, skolskjutsar och anropstyrda persontransporter, som kompletterar större kollektivtrafikfordon såsom bussar. Det är av särskild betydelse att notera att det för närvarande saknas tillgängliga elbussar för rullstolstaxi.

Läs hela remissvaret här:

Remissvar Svenska Taxiförbundet (Dnr KS 2023:1449)

Presskontakt

Lennart Kalderén
Ordförande
Svenska Taxiförbundet

lennart.kalderen@taxiforbundet.se
Tel.  070-623 29 00