En miljözon klass 2 kommer att införas på Hornsgatan med start den 15 januari 2020. Miljözonen ställer krav på personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

Miljözonen planeras för att förbättra luftkvalitén på Hornsgatan. Genom att endast tillåta vissa typer av fordon minskar kvävedioxidhalterna i luften. Området som omfattas är Hornsgatan i västlig riktning mellan nedfarten till Söderleden fram till Lignagatan. I östlig riktning från Långholmsgatan fram till Bellmansgatan.

Bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 får färdas på Hornsgatan efter införande av miljözon klass 2. Det kommer att vara möjligt att köra till hyrt garage, samt att korsa Hornsgatan med alla bilar.

Den 1 juli 2022 förstärks kraven för miljözonen. Kraven för dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar skärps och fordonen ska då uppfylla utsläppskraven för Euro 6.

För att se hur din bil är utsläppsklassad, kan du knappa in ditt registreringsnummer på Transportstyrelsens hemsida (Länk till annan webbplats, https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb), och under teknisk data, motor och miljö.

Miljözonens regler kommer inte att gälla för vissa yrkesutövande grupper och fordon. Bland andra är transport av sjuka personer till läkare eller sjukhus undantagna liksom fordon som används vid särskilt anordnade transporter så som färdtjänst.

Läs mer: