I flera regioner, kommuner och landsting erbjuds allmänheten anropsstyrd kollektivtrafik, men det är få som känner till transporttjänsten eftersom den inte marknadsförs. Därav rapportens namn – Sveriges hemligaste kollektivtrafik.

Genom att ta del av regionernas och landstingens regionala trafikförsörjningsprogram har vi fått en bild av de politiska ambitionerna för den anropsstyrda kollektivtrafiken i landet. Vi har även skickat en enkät till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna med frågor kring användningen och upplägget av anropsstyrd kollektivtrafik i länen samt utvärderingar och ambitioner för framtiden som följer efter denna kartläggning. Vi har varit i kontakt med ansvariga tjänstemän om, och i så fall hur, systemet används idag. På så sätt har vi fått en mer verklig bild av hur anropsstyrd kollektivtrafik fungerar och används.

Statistik från flera län och regioner visar att det finns busslinjer på landsbygderna som har så få resenärer att det är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att använda anropsstyrd kollektivtrafik med taxi istället.

Läs hela rapporten via länken nedan.

Dela artikel