Ny rapport: Svartaxigrupper på Facebook i var tredje kommun – ökat med 40 000 medlemmar på ett halvår

Svarttaxiverksamheten på Facebook har blivit ett allvarligt hot mot de seriösa taxiföretagen. Idag finns det cirka 150 företagslika svarttaxigrupper på plattformen, en illegal verksamhet som omsätter hundratals miljoner varje år. Jämfört med september 2017 har antalet medlemmar vuxit med 40 000 personer, vilket motsvarar hela Kalmar kommuns invånarantal. Medlemsantalet ökar i sju av tio kartlagda svarttaxigrupper. Det visar en ny kartläggning från Svenska Taxiförbundet.

Svenska Taxiförbundet publicerade i september 2017 en kartläggning som visade att det fanns cirka 100 aktiva företagslika svarttaxigrupper som samlade cirka 90 000 medlemmar.
Svarttaxigrupperna uppvisade företagslika regler om betalningar och hur man hanterar uteblivna körningar. Reglerna säger att diskussioner om pris och betalningar alltid ska ske utanför Facebookgruppen, till exempel på sms eller i programmet Facebook Messenger.
Svenska Taxiförbundet visar nu i en uppdaterad rapport att företagslika svarttaxigrupper på Facebook förekommer i var tredje kommun. Medlemsantalet ökar i sju av tio kartlagda svarttaxigrupper jämfört med september 2017.
De slutna svarttaxigrupperna har cementerat sin roll på flera orter i landet däribland Göteborg, Gävle och Luleå, städer som också visar stora medlemsökningar under det senaste halvåret. Förbundet uppskattar att verksamheten redan på dagens nivå genererar en omsättning om cirka 745 miljoner kronor.
– Digitala plattformar som Facebook bidrar till en historisk ökning av illegala och obeskattade taxitjänster. Justitieminister Morgan Johansson behöver omgående ge polisen direktiv att prioritera dessa brott för att stoppa tillväxten i den svarta ekonomin, menar Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.
Som en lösning förslår Taxiförbundet ett RATT-avdrag för taxitjänster, en liknande skattereduktion som ett Rut- och Rot-avdrag bidrar till för att omvandla svarta inkomster till vita.
– Den växande svarta taximarknaden speglar privatresenärernas efterfrågan på taxitjänster, men de flesta upplever att priset för legala taxitjänster är för högt, säger Claudio Skubla. Med billigare taxi skulle också privatbilismen kunna minska vilket är en ytterligare vinst för samhället.