Nya regler för klimatbonusbilar skjuts på framtiden

Nya regler för klimatbonusbilar skjuts på framtiden

 Regeringen meddelade i fredags (5 november) att de tidigare aviserade ändringarna i budget-propositionen gällande klimatbonusbilar (förordning 2017:1334) skjuts på framtiden. Orsaken till detta är att Regeringen först måste säkerställa att detta inte strider mot EU:s regler om statsstöd och få EU-kommissionens godkännande gällande både utformning och ikraftträdande. När ändringarna fått EU-kommissionens godkännande, vilket Miljödepartementet tror kan ta mellan tre och sex månader, kommer dessa att skickas ut på remiss och Taxiförbundet kommer att kunna lämna synpunkter.

Intill dess gäller nuvarande regler för utbetalning av klimatbonus enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar.

Svenska Taxiförbundet bevakar frågan aktivt då den bedöms ha stor påverkan. Intresserade och berörda medlemmar kan kontakta Tommy Pilarp på kansliet direkt för mer information eller för att inkomma med synpunkter.

Nya regler för klimatbonusen senareläggs – Regeringen.se