Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY

Behörighetskontroll Yrkestrafik

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett kostnadseffektivt digitalt system för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd utvecklat av Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen i samarbete med Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.

Genom att ansluta ditt företag till tjänsten sköts kontrollen av förarbehörigheter och trafiktillstånd automatiskt . Ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav. Ytterligare information om tjänsten och hur du ansluter ditt företag hittar du på: www.bky.se

Från den 1 juli 2018 skärptes reglerna om beställaransvar

Beställaransvar innebär att den som yrkesmässigt har beställt en otillåten gods- eller persontransport kan dömas för brott. Dessa regler är ett av flera instrument för att komma till rätta med missförhållanden inom den yrkesmässiga trafiken.

Läs mer om beställaransvaret på Transportstyrelsens hemsida