Branschläget

Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport är den enda genomgripande årliga genomlysningen av svensk taxinäring. Här presenteras bland annat Förbundets prioriterade branschfrågor och pågående arbete, aktuell branschstatistik och register över samtliga anslutna beställningscentraler.
Årets rapport och äldre dito finner du genom att klicka på länkarna nedan: