Kansli

Svenska Taxiförbundet är en medlemsdriven branschorganisation med kansli i Solna Business Park, Stockholm. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om taxiföretagens betydelse för persontrafiken i Sverige.

Claudio Skubla

Förbundsdirektör
08 566 21 663
0736 35 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.se

Irene Fällström

Kommunikationschef
08 566 21 673
0724 02 69 55
irene.fallstrom@taxiforbundet.se

Tommy Pilarp

Chefjurist
08 566 21 668
0724 02 57 30
tommy.pilarp@taxiforbundet.se

Maria Jemdahl

Verksamhetsstöd
08 566 21 664
0706 22 85 00
maria.jemdahl@taxiforbundet.se

Josefin Deiving

Marknadsansvarig
08 566 21 669
0724 02 81 38
josefin.deiving@taxiforbundet.se

Medlemsservice juridik

Pär Cronhult

Upphandlings- och konkurrensrätt
0733 26 44 00
pc@dnv.se