Kansli

Medarbetare vid kansliet

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.
Claudio Skubla

Claudio Skubla

Förbundsdirektör
Mobilnummer: 0736 35 02 25
Mail: claudio.skubla@taxiforbundet.se

Kenan Harbas

Kenan Harbas

Kommunikationschef
Mobil: 0724 02 69 55
Mail: kenan.harbas@taxiforbundet.se

Göran Säfström

Göran Säfström

Produkt & Kundansvarig
Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY
Mobilnummer: 0768 59 47 98
Mail: goran.safstrom@taxiforbundet.se

Tommy Pilarp

Tommy Pilarp

Juridisk rådgivning
Mobilnummer: 0703 72 37 04
Mail: tommy@pilarplaw.se

Maria Jemdahl

Maria Jemdahl

Verksamhetsstöd
Mobilnummer: 0706 22 85 00
Mail: maria.jemdahl@taxiforbundet.se

Presskontakt

För journalister som söker ytterligare information