Styrelse

Svenska Taxiförbundets styrelse och suppleanter utses vart tredje år av kongressen.

Peter Norman

Förbundsordförande
peter.e.norman@gmail.com
0727 20 22 04

Magnus Klintbäck

Vice förbundsordförande och ledamot
VD i Taxi Kurir Stockholm AB
magnus.klintback@taxikurir.se
08 121 43 000

Pierre Cederberg

Ledamot
Styrelseledamot och taxiägare i
Taxi Göteborg Ek.För.
pierre@taxilorensberg.se
0707 65 14 02

Pernilla Samuelsson

Ledamot
VD i Topcab
pernilla@topcab.com
0709 12 33 33

Per-Åke Pettersson

Ledamot
Styrelseledamot i Beställningscentralen i Kronoberg AB.
per-ake.pettersson@telia.com
0705 70 71 56

Bawer Coskun

Ledamot
Styrelseledamot och taxiägare i Taxi Stockholm 150000 AB
bawer.coskun@taxistockholm.se

Claes Löfvenberg

Ledamot
Styrelseledamot och VD i SverigeTaxi AB
claes.lofvenberg@taxi020.se

Staffan Eklund

Suppleant
Taxiägare i Koppartaxi AB
staffan@koppartaxi.se

Kenneth Martinsson

Suppleant
Platschef i Gävle Taxi
kennet.martinsson@gavletaxi.se

Tommy Edlund

Suppleant
VD i Taxi Helsingborg
tommy.edlund@sverigetaxi180200.se