Taxiindex

SCB har i samarbete med Svenska Taxiförbundet tagit fram en modell för ett Taxi-index för anropsstyrd trafik. Resultatet är en skräddarsydd indexserie av hög kvalité som vid var tid är anpassad till aktuell kostnadsbild för taxiföretag.

Taxi-index för anropsstyrd trafik har januari 2016 som bastidpunkt (= 100) och beräknas och presenteras fyra ggr per år i månaderna januari, april, juli och oktober. SCB beräknar också omräkningstal för totalindexet och kostnadsslagen så att äldre Taxi-index kan länkas samman med Taxi-index för anropsstyrd trafik. Därmed säkerställs tillämpningen av index då en avtalsperiod har sin början innan det nuvarande Taxi-index sista beräkning och avslutas efter att nya Taxi-index för anropsstyrd trafik har sin bas.

Priset för en årsprenumeration är 880 kr exkl. moms. Lösnummer kostar 240 kr exkl. moms. Beställning av det nya Taxi-index för anropsstyrd trafik sker hos SCB. Klicka här för att komma till SCBs hemsida med information om det nya indexet.