Valberedning

Valberedningens ledamöter och suppleanter utses vart tredje år av kongressen. Valberedningen ska påbörja sitt arbete ett år före ordinarie kongress. Dock kan valberedningen även arbeta under annan tid om detta är föranlett av en extra kongress där nyval ska äga rum.

Dimitrios Faniadis

Ordförande (sammankallande)
Stockholm

Dimitrios Nikopoulos

Personlig suppleant
Spånga

Micael Holländer

Ledamot
Hisings Backa

Magnus Wendéus

Personlig suppleant
Onsala

Ole Oftedal

Ledamot
Djursholm

Per Wadstedt

Personlig suppleant
Almunge-Gränby

Sasa Vejzovic

Ledamot
Malmö

Josip Glavas

Personlig suppleant
Huskvarna

Lars Åberg

Ledamot
Skellefteå

Jörgen Nygren

Personlig suppleant
Umeå