Valberedning

Valberedningens ledamöter och suppleanter utses vart tredje år av kongressen. Valberedningen ska påbörja sitt arbete ett år före ordinarie kongress. Dock kan valberedningen även arbeta under annan tid om detta är föranlett av en extra kongress där nyval ska äga rum.

Ordinarie ledamöter:

Dimitrios Nikopoulos

Ordförande (sammankallande)
Stockholm

Personlig suppleant:

Hadi Maulawizadah

Avni Lekaj

Daniel Andersson

Linus Ekqvist

Timo Stamblewski

Sasa Vejzovic

Ledamot
Malmö

Anders Gustafsson

Karin Bachstätter

Åke Olofsson