Valberedning

Valberedningens ledamöter och suppleanter utses vart tredje år av kongressen. Valberedningen ska påbörja sitt arbete ett år före ordinarie kongress. Dock kan valberedningen även arbeta under annan tid om detta är föranlett av en extra kongress där nyval ska äga rum.

Dimitrios Nikopoulos

Dimitrios Nikopoulos

Ordförande och sammankallande

Personlig suppleant: Hadi Maulawizadah
Avni Lekaj

Avni Lekaj

Ledamot

Personlig suppleant: Daniel Andersson
Linus Ekqvist

Linus Ekqvist

Ledamot

Personlig suppleant: Timo Stamblewski
Sasa Vejzovic

Sasa Vejzovic

Ledamot

Personlig suppleant: Anders Gustafsson
Karin Bachstätter

Karin Bachstätter

Ledamot

Personlig suppleant: Åke Olofsson

Presskontakt

För journalister som söker ytterligare information