Om Taxi

Om taxi

Taxibranschen är en bransch som sysselsätter cirka 8000 personer i cirka 1230 företag och omsätter cirka 6 600 000/kr år. Under den här fliken kan du läsa om fakta kring taxi