Regeringen har beslutat att utse Anita Johansson till överdirektör på Transportstyrelsen. Regeringen förordnar även tre nya styrelseledamöter, den tidigare finansmarknadsministern Peter Norman, Anna-Lena Österborg och Staffan Bengtsson. Peter Norman blir ny styrelseordförande.

– Nu tar vi ytterligare steg för att stärka Transportstyrelsens ledning. För första gången får Transportstyrelsen en överdirektör, som kommer att vara ett stöd till generaldirektören när det gäller ledning, styrning och kontroll över den interna verksamheten. Överdirektören är också myndighetens ställföreträdande generaldirektör. I och med att vi utser tre nya styrelseledamöter tillförs värdefull kompetens, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.