Debattartiklar

Debattartiklar

SAS stöttas, taxi var god dröj

DEBATT: I ljuset av den svåra kris som flygbranschen har befunnit sig i sedan covid-19-pandemins början är det fullt begripligt att familjen Wallenberg använder sig av alla de medel som står dem till buds för att rädda SAS från ödeläggelse. I Dagens Industris artikel...

läs mer
Enkla licensavgifter stoppar fusk och skapar jobb

DEBATT: Redan innan pandemin behövdes hundratusentals nya jobb. Utsikterna att skapa dessa såg bäst ut i olika branscher som utför personliga tjänster som nu har drabbats hårdast. Därför är punkten i det så kallade januariavtalet så viktig som avser ambitionen att...

läs mer
Vi tar samhällsansvar – Vi står starka tillsammans

DEBATT: Covid-19-pandemin har försatt Sverige och stora delar av världen i en allvarlig situation och vi måste nu kraftsamla för att minska smittspridningen och dämpa de negativa effekterna i samhället. Utbildad personal och trygga transporter till och från...

läs mer
Färdtjänsten havererar om taxibranschen inte får stöd

Regeringens krispaket till Sveriges småföretag innehåller bra åtgärder, men dessa är helt otillräckliga för taxiföretagen. Utan ett riktat stöd till taxiföretagen kommer de att slås ut. När Sverige åter ska starta upp ekonomin kommer vi stå utan företag som kör...

läs mer
Morötter behövs för att fler ska välja bort privatbilen

Regeringen bör utreda miljöavdrag för alternativ till privatbilen. Skatteintäkterna från biltrafiken kommer troligen att minska när vi går över till eldrift. Denna insikt har fått en rad debattörer att föreslå ett avancerat system med nya vägskatter som framför allt...

läs mer
Avdrag för taxi och hyrbil – bra för klimatet

Hushållen måste för miljöns skull få hjälp att välja bort egen bil. Därför behövs ett nytt avdrag liknande rut och rot, men för taxiresor, hyrbilar och andra former av bildelning, skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet och Anders Trollsås, Biluthyrarna....

läs mer
Svarttaxi via Facebook hotar taxibranschens existens

Svarttaxi via sociala medier har tagit ett järngrepp om taximarknaden. Det här hotar hela existensen för de seriösa taxiföretagen, vilket slår mot viktiga samhällstjänster som skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor, skriver Svenska Taxiförbundet. De senaste fem åren...

läs mer
Vi har inte tid att vänta på tekniken

Privatbilismen måste minska radikalt för att vi ska nå klimatmålen. Samtidigt pekar alla prognoser på att personbilstrafiken kommer att öka om inget görs. Hur tänker våra politiker lösa det här problemet? I debatten finns det många som anser att...

läs mer
Avdrag för taxi kan hjälpa oss att kapa bilresorna

En skattereform för taxi skulle bidra till stor samhällsekonomisk nytta. Bilresorna skulle totalt sett minska med avsevärda effekter exempelvis för Stockholms innerstad. Det skriver Peter Norman, Claudio Skubla och Monica Renstig i Svenska Dagbladet idag....

läs mer