Färdtjänsten havererar om taxibranschen inte får stöd

Regeringens krispaket till Sveriges småföretag innehåller bra åtgärder, men dessa är helt otillräckliga för taxiföretagen. Utan ett riktat stöd till taxiföretagen kommer de att slås ut. När Sverige åter ska starta upp ekonomin kommer vi stå utan företag som kör färdtjänst och andra samhällsviktiga resor, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla.

Regeringens krispaket för små- och medelstora företag handlar bland annat om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt statlig lånegaranti. Lättnaderna innebär också tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Det införs också en möjlighet att få tillbaka skatten på förra årets vinst och kvitta den mot årets förlust. Sedan tidigare har regeringen också infört möjlighet till korttidspermittering.

Taxinäringen består av små företag, som regeringens krispaket missar. Sex av sju taxiföretag har endast en eller två bilar. Det är alltså enmansföretag eller företag med endast några enstaka anställda. Omsättningen är i genomsnitt under en miljon kronor per bil och år. Två tredjedelar driver verksamheten som enskild firma, övriga som små aktiebolag med litet kapital eller som handelsbolag. Dessa små företag sitter inte på några reserver.

Dessa småföretagare har nu förlorat sina intäkter, medan kostnaderna är kvar. Företagskunderna har försvunnit. De privata taxiresorna har nästan upphört och de samhällsbetalda resorna inom färdtjänst och skolskjuts har försvunnit eller är på väg att försvinna på grund av coronaviruset. Det saknas därför intäkter som kan betala lån, löner och bilkostnader.

Problemet med regeringens krispaket är att ingen av åtgärderna hjälper taxiföretagen tillräckligt mycket för att rädda dem. Det är bra att regeringen inför stöd till lokalhyra, men en taxiföretagares lokal är bilen. Den fortsätter att kosta pengar även när kunderna försvunnit. Det är också bra att regeringen sänkt arbetsgivaravgiften, men utan intäkter till en lön är en rabatterad arbetsgivaravgift inte mycket värd.

Som Taxiförbundet tidigare påpekat hindras dessutom många taxiföretag med anställda att utnyttja åtgärden med korttidspermittering, eftersom det inte godkänns för företag som huvudsakligen har intäkter från det allmänna. Intäkter från exempelvis färdtjänst är normalt sett en viktig intäktskälla för många taxiföretag, särskilt på små- och medelstora orter.

Möjligheten att skjuta upp skatt är naturligtvis också bra, men det är bara ett lån från staten och intäkterna som ska betala det lånet plus räntan saknas.

Slutligen har vi åtgärden att kunna ansöka om utökad avsättning till periodiseringsfond. Den åtgärden kan ge en riktig skattelättnad om taxiåkeriet överlever. Men som ensam åtgärd blir den inte tillräcklig, då den inte kompenserar något intäktsbortfall.

Utan snabba åtgärder riskeras en hel taxinäring att slås ut och att företag som kan utföra samhällsviktiga funktioner såsom färdtjänst, sjuktransporter och skolskjuts kommer att saknas på många orter. Ett taxiföretag som bedrivs i aktiebolagsform förlorar sitt trafiktillstånd om det egna kapitalet i bolaget går under en viss gräns. Därefter tar det flera år innan bolaget kan få ett nytt tillstånd. Om de seriösa företagen tvingas i konkurs på grund av coronaviruset är det risk att gapet delvis fylls av olaglig taxitrafik, som redan är ett stort problem på många orter.

Sveriges taxiföretag behöver överleva den tillfälliga coronakrisen för att stå beredda att hugga i när hjulen börjar snurra igen. Regeringen behöver därför komplettera sitt krispaket med riktade åtgärder till taxiföretagen. Det behövs riktiga pengar i form av ett överbryggningsstöd direkt till företagen. Stödet bör baseras på redovisade intäkter enligt momsredovisningen från taxiverksamhet under det föregående kalenderåret.

Ett överbryggningsstöd behöver omfatta två miljarder kronor för taxiföretagen fram till månadsskiftet maj–juni. Beräkningen baseras på en lägsta nivå av intäkter för att klara löne- och fordonskostnader fram till den tidpunkten.

Regeringen har agerat kraftfullt och snabbt, med ett flertal åtgärdspaket. Tyvärr måste Taxiförbundet konstatera dessa åtgärder inte är tillräckliga för att rädda alla de taxiföretag som nu står inför stundande konkurser. Förbundet uppmanar därför regeringen att gå vidare med åtgärder som kan rädda dessa samhällsviktiga företag, deras anställda och de tjänster som de kan utföra.