Debattartiklar

Debattartiklar

Så kan taxibranschen bidra till fler jobb

Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga rutavdraget till att omfatta taxitjänster. Det behövs för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete, skriver förbundsdirektör Claudio Skubla i tidningen Arbetet 6/7 2017....

läs mer
Bättre stadsluft med fler gasbilar

Miljözoner införs runt om i storstäder över hela världen. Möjligheten att använda vissa fordon i stadskärnorna begränsas, något som kan vara motiverat för att förbättra luftkvaliteten. Både elbilar och biogasbilar behövs i det moderna transportsystemet där...

läs mer
Mer taxi ger färre privatbilar i städerna

Det vi ser är samma gamla gator med köer av privatbilar, ofta fossildrivna, och oändliga rader av bilparkeringar. Kollektivtrafiken består till stor del av bussar som är dyra i drift för att de fastnar i köerna i rusningen och går halvtomma när det inte är...

läs mer
Taxi i ny roll ersätter egen bil

Göteborgspolitiken vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv för att minska bilismen. Det är bra, men det räcker inte. Här kan taxi göra skillnad, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsordförande Peter Norman och förbundsdirektör Claudio Skubla i GP debatt 21/5 2017....

läs mer
Reseavdraget ger fördel för män i storstäderna

Bilden av att reseavdrag framför allt görs i landsbygden stämmer inte. I stället är det ett avdrag för manliga hög­inkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil. Dessutom är det i hög grad föremål för fusk, skriver representanter för Svenska...

läs mer
Minskad privatbilism får stadskärnor att blomstra

Wilhelm Douglas och Anders Ydstedt från KAK har svårt att hitta argumenten för särintresset privatbilism i sin replik på vår artikel (DN Debatt 22/1). Seriös forskning visar att privatbilismen är mycket samhällsekonomiskt ineffektiv i stadsmiljön. Vi är...

läs mer
Taxi kan hjälpa städerna att bli av med privatbilarna

Privat bilägande i städer blir allt mer irrationellt, både utifrån individens perspektiv och stadens. Bilen är dyr och tar stor plats. Vår slutsats är att stadsbor vill åka bil även i framtiden, men de behöver inte äga en. Taxi är en viktig resurs som kan...

läs mer
Öppet brev till Ubers Oliver Carrá

Uberpop kunde ha ett lågt pris för att ni undvek skatter och avgifter. Var det fantastiskt? Det undrar Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla. Bäste Oliver Carrá, Ser att du lämnar taxibranschen. Tack för intensiva debatter under de senaste 1,5 åren....

läs mer
Taxiutredningens förslag når inte hela vägen fram

Taxiutredningen har kommit fram till många bra slutsatser. Dock anser vi att förslaget att det inte ska införas tillstånds- eller anmälningsplikt för samåkningsplattformar är olyckligt. Risken är att det öppnar upp för oseriösa aktörer att utnyttja...

läs mer
Taxiförslaget bra men inte färdigtänkt

Det finns fortfarande risk för att personer utnyttjar samåkningsplattformar till något som inte har med samåkning att göra, skriver Peter Norman, förbundsordförande och Claudio Skubla, förbundsdirektör. Dagens Arena den 1 december 2016: Igår onsdag presenterades...

läs mer