Rapporter

 

RATT – Rutavdrag för taxi

I den här rapporten har vi räknat på vilken samhällsekonomisk nytta, och konsumentnytta, ett Rut-avdrag för taxi skulle kunna bidra till. Rut-avdra­get har då tänkts vara i form av en 50-procentig skattereduktion. Beräk­ningarna har av...

läs mer

Svarttaxins framfart på Facebook

I Sverige finns det cirka 100 slutna svarttaxigrupper på Facebook med företagslik verksamhet. Grupperna har cirka 90 000 medlemmar. På vissa håll har tjänsten fått ett mycket starkt fäste. I enbart Göteborg och Kungsbacka finns över 20 000 anslutna...

läs mer