Remisser

Som företrädare för den svenska taxibranschen får Svenska Taxiförbundet ofta yttra sig om förslag och rapporter från regering, Sveriges Riksdag, myndigheter och organisationer. Här kan du läsa en del av Förbundets svar.

Remissvar: Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Finansdepartementets promemoria om fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete. I promemorian föreslås en ändring av den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall. Ändringen innebär att den förstärkning...

läs mer

Remissvar: Covid-19-lag

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag, och inkommer härmed med svar på ovan rubricerade promemoria. Sammanfattning Covid-19-lagen bör gälla i högst sex månader med en utvärdering som följer upp träffsäkerheten och det...

läs mer

Remissvar: Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag, och inkommer härmed med svar på ovan rubricerade promemoria. Sammanfattning Förbundet välkomnar regeringens förslag att förlänga möjligheten till korttidsarbete till den 30 juni 2021...

läs mer

Remissvar: Tillfälligt återinförande av taxameterdispens

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag och företräder cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundet har tagit del av promemorian gällande Tillfälligt återinförande av taxameterdispens (per den 2020-09-11) och önskar att till...

läs mer

Remissvar: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag och inkommer härmed med svar på ovan rubricerade promemoria. Förbundet är en branschorganisation som företräder 70 procent av Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att ge...

läs mer

Remissvar: Omställningsstöd till företag för maj-juli 2020

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag, och inkommer härmed med svar på ovan rubricerade promemoria. Förbundet anser att det är positivt att regeringen förlänger omställningsstödet till att omfatta månaderna maj, juni och...

läs mer