Remisser

Som företrädare för den svenska taxibranschen får Svenska Taxiförbundet ofta yttra sig om förslag och rapporter från regering, Sveriges Riksdag, myndigheter och organisationer. Här kan du läsa en del av Förbundets svar.

Remissvar: Tillfälligt återinförande av taxameterdispens

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag och företräder cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundet har tagit del av promemorian gällande Tillfälligt återinförande av taxameterdispens (per den 2020-09-11) och önskar att till...

läs mer

Remissvar – Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag och inkommer härmed med svar på ovan rubricerade promemoria. Förbundet är en branschorganisation som företräder 70 procent av Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att ge...

läs mer

Remissvar – Omställningsstöd till företag för maj-juli 2020

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag, och inkommer härmed med svar på ovan rubricerade promemoria. Förbundet anser att det är positivt att regeringen förlänger omställningsstödet till att omfatta månaderna maj, juni och...

läs mer

Ett land att besöka – SOU 2017:95

Svenska Taxiförbundet är positiv till utredningens betänkande och väljer i sitt svar att avgränsa sig till avsnittet ”Trafikutbud och transporter”. Inom detta område har utredningen identifierat ett antal frågor för att förbättra tillgängligheten för...

läs mer