Remissvar – promemorian Två frågor om taxi – Prisuppgiftsskyldigheten och ålderskravet för taxiförarlegitimation (LI2023/03616)

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Regeringens remiss enligt ovan per den 2023-12-01. Förbundet välkomnar att Regeringen tagit till sig av Förbundets synpunkter och förslag gällande höjning samt årlig indexering av prisjämförelseuppgiften. Vad gäller Regeringens förslag att sänka åldern generellt för Taxiförarlegitimation men bibehålla den nuvarande två-årsregeln menar Förbundet att det varken adresserar på ett adekvat sätt problemet med förarbristen i branschen eller följer de rekommendationer om åtgärder vilka presenterades för Regerings-kansliet av Trafikverket den 24 november (bilaga 1 och 2).

 

Läs hela remissvaret här:

Remissvar Svenska Taxiförbundet (LI2023/03616)

Bilaga 1 – Trafikverkets missiv 20231124

Bilaga 2 – BT POS rapport