Skrivelser

Svenska Taxiförbundet har kontinuerlig kontakt med politiker och representanter för myndigheter och organisationer i frågor som rör taxinäringen. Här kan du läsa några av Förbundets skrivelser som har överlämnats i samband med dessa möten.

Korttidsarbete, omställningsstöd och taxibranschen

Som ett led i att hantera de negativa konsekvenserna på ekonomin med anledning av corona-viruset har det införts regler om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Nu har regeringen i en proposition (2019/20:181) lagt fram ett förslag till...

läs mer