Skrivelser

Svenska Taxiförbundet har kontinuerlig kontakt med politiker och representanter för myndigheter och organisationer i frågor som rör taxinäringen. Här kan du läsa några av Förbundets skrivelser som har överlämnats i samband med dessa möten.

Petition EU Commission on cross border taxi transports

The Swedish Taxi Association have noted that Denmark currently requires a negative PCR testing (COVID-19) of taxi drivers before they can be allowed to enter Denmark. This requirement does not apply to lorry drivers in cross-border transport. The Council...

läs mer

Korttidsarbete, omställningsstöd och taxibranschen

Som ett led i att hantera de negativa konsekvenserna på ekonomin med anledning av corona-viruset har det införts regler om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Nu har regeringen i en proposition (2019/20:181) lagt fram ett förslag till...

läs mer