Skrivelser

Svenska Taxiförbundet har kontinuerlig kontakt med politiker och representanter för myndigheter och organisationer i frågor som rör taxinäringen. Här kan du läsa några av Förbundets skrivelser som har överlämnats i samband med dessa möten.

Svarttaxins framfart på Facebook m. m.

På senare tid har olaglig taxitrafik (svarttaxi) börjat organiseras på Facebook. Från polishåll uppges att användningen av sociala medier för att annonsera och beställa svarttaxi försvårar polisens tillsynsarbete. Därtill uppger myndigheten att...

läs mer

Översyn av regelverket för blivande taxiförare

Svenska Taxiförbundet uppmanar regeringen att se över regelverket för blivande taxiförare samt att ge Trafikverket i uppdrag att utöka verksamheten för körprov till taxiförare. Läs hela skrivelsen via länken nedan....

läs mer

Återinför lokalkännedomsprov för blivande taxiförare

Svenska Taxiförbundet uppmanar regeringen att ge Transportstyrelsen i uppdrag att återinföra lokalkännedomsprov för blivande taxiförare, enligt Transportstyrelsens rapport Regelefterlevnaden inom yrkestrafik på väg. Läs hela skrivelsen via...

läs mer

Smidigare taxiresor med tillgång till kollektivkörfälten

Skapa förutsättningar för att göra taxiresan snabbare, billigare och mer pålitlig genom att släppa in taxi i kollektivkörfälten. Ändra Trafikförordningen (1998:1276) på så sätt att trafikmärkets, D10 (Fordon i linjetrafik), lydelse utvidgas...

läs mer

Skrivelse till den parlamentariska landsbygdskommittén

Sverige har en stor utmaning i att göra landsbygden till en attraktiv plats för företag att vilja etablera sig i, turister att vilja besöka och traktens medborgare att kunna bo kvar i och de utflyttade att komma tillbaka till. I detta är taxi en viktig pusselbit. Läs...

läs mer