Skrivelser

Svenska Taxiförbundet har kontinuerlig kontakt med politiker och representanter för myndigheter och organisationer i frågor som rör taxinäringen. Här kan du läsa några av Förbundets skrivelser som har överlämnats i samband med dessa möten.

Begäran om kompletterande svar och förtydliganden från Arbetsförmedlingen med anledning av tidigare ingiven Hemställan gällande återbetalningskrav av beviljade stöd inom taxinäringen – nystartsjobb

Svenska Taxiförbundet inkom per den 2021-03-17 till Arbetsförmedlingen med en hemställan gällande återbetalningskrav av tidigare uppskjutna stöd inom taxinäringen rörande nystartsjobb. Svenska Taxiförbundet (Förbundet) mottog Arbetsförmedlingens svar den 8 april (ref....

läs mer

Hemställan om en genomgripande genomlysning av taxi i en SOU

Svenska Taxiförbundet ser ett akut behov av en genomgripande genomlysning av taxibranschen i en statlig offentlig utredning som tar hänsyn till den tekniska utvecklingen och de omvärldsförändringar som har skett de senaste fem åren. Redovisningscentraler för taxi har...

läs mer

Petition EU Commission on cross border taxi transports

The Swedish Taxi Association have noted that Denmark currently requires a negative PCR testing (COVID-19) of taxi drivers before they can be allowed to enter Denmark. This requirement does not apply to lorry drivers in cross-border transport. The Council...

läs mer