Skrivelser

Svenska Taxiförbundet har kontinuerlig kontakt med politiker och representanter för myndigheter och organisationer i frågor som rör taxinäringen. Här kan du läsa några av Förbundets skrivelser som har överlämnats i samband med dessa möten.

Korttidsarbete, omställningsstöd och taxibranschen

Som ett led i att hantera de negativa konsekvenserna på ekonomin med anledning av corona-viruset har det införts regler om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Nu har regeringen i en proposition (2019/20:181) lagt fram ett förslag till...

läs mer

Så räddar vi företagen och jobben inom taxinäringen

Förbundet har tidigare påpekat behovet av ytterligare insatser för att rädda företagen och jobben inom taxinäringen. Regeringen har presenterat ett flertal stödåtgärder, varav en del kan lindra de akuta problemen något, men inga av dem löser taxinäringens fundamentala...

läs mer

Akuta stödåtgärder anpassade för taxiåkerier nödvändiga

Svenska Taxiförbundet tvingas konstatera att den akuta krisen till följd av Covid-19 nu har resulterat i en förvärrad ekonomisk situation för de människor som arbetar i taxinäringen. I två tidigare skrivelser till infrastrukturminister Tomas Eneroth daterade den 19...

läs mer