Skrivelser

Svenska Taxiförbundet har kontinuerlig kontakt med politiker och representanter för myndigheter och organisationer i frågor som rör taxinäringen. Här kan du läsa några av Förbundets skrivelser som har överlämnats i samband med dessa möten.

Så räddar vi företagen och jobben inom taxinäringen

Förbundet har tidigare påpekat behovet av ytterligare insatser för att rädda företagen och jobben inom taxinäringen. Regeringen har presenterat ett flertal stödåtgärder, varav en del kan lindra de akuta problemen något, men inga av dem löser taxinäringens fundamentala...

läs mer

Akuta stödåtgärder anpassade för taxiåkerier nödvändiga

Svenska Taxiförbundet tvingas konstatera att den akuta krisen till följd av Covid-19 nu har resulterat i en förvärrad ekonomisk situation för de människor som arbetar i taxinäringen. I två tidigare skrivelser till infrastrukturminister Tomas Eneroth daterade den 19...

läs mer

Ändring i lagen om stöd vid korttidsarbete

Skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth den 19 mars 2020: Regeringen har i en extra ändringsbudget presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om ett system för korttidspermittering. Svenska...

läs mer

Motverka en ny kategori av svarttaxi

Skrivelse till Infrastrukturminister Tomas Eneroth den 18 juni 2019: Våren 2019 har Transportstyrelsens förslag till föreskrifter för den nya lagen om en ny kategori av taxitrafik varit ute på remiss. Förbundet konstaterar att myndigheten har haft svåra utmaningar i...

läs mer

Svarttaxins framfart på Facebook m. m.

På senare tid har olaglig taxitrafik (svarttaxi) börjat organiseras på Facebook. Från polishåll uppges att användningen av sociala medier för att annonsera och beställa svarttaxi försvårar polisens tillsynsarbete. Därtill uppger myndigheten att...

läs mer

Översyn av regelverket för blivande taxiförare

Svenska Taxiförbundet uppmanar regeringen att se över regelverket för blivande taxiförare samt att ge Trafikverket i uppdrag att utöka verksamheten för körprov till taxiförare. Läs hela skrivelsen via länken nedan....

läs mer