Den 2 och 3 december rapporterade TV4:s nyhetsredaktion om Svenska Taxiförbundets färska studie av svarttaxins framfart på Facebook. Redaktionen kontaktade den ansvariga ministern Tomas Eneroth som svarade med en skriftlig kommentar till redaktionen. I svaret framkommer det att ministern ”ser allvarligt på situationen” och att ”regeringen har tillsatt en utredning som ska se över kontrollverksamheten av taxi”.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth syftar troligen felaktigt på utredningen om Effektivare kontroller av yrkestrafiken (dir. 2019:51), som tillkännagavs i augusti men som ännu inte kommit igång.

Att som Eneroth hänvisa till utredningen om yrkestrafiken är missvisande på flera sätt. Dels framgår av direktiven att denna utredning i första hand ska undersöka problem i den tunga trafiken, dels handlar inte problemet med svarttaxi på Facebook om ett problem hos yrkestrafiken. Istället är problemet att svarta åkare ersätter yrkestrafiken och att staten inte agerar mot att tjänsterna förmedlas fritt via Facebook.

Svenska Taxiförbundet har efter ministerns uttalande sänt en skrivelse till infrastrukturdepartementet med en begäran om att utredningen Effektivare kontroller av yrkestrafiken får ett bredare mandat. Vi föreslår att ett tilläggsdirektiv ger utredaren i uppdrag att föreslå ändringar som kan ge en effektivare kontroll av svarttaxi.

Svenska Taxiförbundet ser fram emot att Tomas Eneroth snarast återkommer med förslag till åtgärder för att stävja det akuta svarttaxiproblemet.

Läs skrivelsen här