Publicerat

Aktuellt/press

Här kan du ta del av våra nyheter, information till våra medlemmar och pressmeddelanden.

Branschfrågor

En sund och blomstrande bransch där konkurrensen sker på lika villkor. Det är de övergripande målen för Svenska Taxiförbundets arbete.

Rapporter

Här finner du Svenska taxiförbundets rapporter.

Debattartiklar

Följ oss i vårt arbete för en blomstrande taxinäring genom att ta del av våra debattartiklar.

Remisser

Som företrädare för den svenska taxibranschen får Svenska Taxiförbundet ofta yttra sig om förslag och rapporter från regering, Sveriges Riksdag, myndigheter och organisationer.

Skrivelser

Svenska Taxiförbundet har kontinuerlig kontakt med politiker och representanter för myndigheter och organisationer i frågor som rör taxinäringen.