Press och media

Presskontakt

För journalister som söker ytterligare information

Pressmeddelanden

Taxibranschen utbildas i säkra resor

Taxibranschen utbildas i säkra resor

Taxibranschen har dragit igång omfattande utbildningsinsatser med anledning av COVID-19-pandemin. Idag lanseras och genomförs en webbutbildning om bakterier, virus och smittspridning, specifikt riktad till medarbetare i taxibranschen. Utbildningen sker i regi av och i...

Staten måste ta ett större ansvar för taxibranschen

Staten måste ta ett större ansvar för taxibranschen

Taxiföretagen räknar med stora underskott till följd av Covid-19 och på många håll riskerar många företagare att få stänga ned sina företag. Svenska Taxiförbundet har idag överlämnat en hemställan om möte med finansminister Magdalena Andersson mot bakgrund av att...

Svenska Taxiförbundet välkomnar att reseförbudet slopas i sommar

Svenska Taxiförbundet välkomnar att reseförbudet slopas i sommar

Från och med den 13 juni får man resa fritt inom Sverige. Svenska Taxiförbundet välkomnar Folkhälsomyndighetens nya reseråd. Folkhälsomyndighetens nya reseråd innebär att taxiföretagen får något bättre möjligheter att klara sig över sommaren och att resenärer...