Pressmeddelanden:

Pressmeddelanden 

Här under ser du en matning av våra pressmeddelanden – här bredvid på höger sida finner du kontaktuppgifter samt högupplösta pressbilder 

Låt hämt-tjänster ersätta den allt dyrare färdtjänsten

Låt hämt-tjänster ersätta den allt dyrare färdtjänsten

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter överlämnades den 28 juni till regeringen. Särskilda persontransporter utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Samhällets kostnader för dessa persontransporter uppgår till drygt 9...

läs mer
Ny rapport: Hämtas-hemma tjänster kan ersätta privatbilen

Ny rapport: Hämtas-hemma tjänster kan ersätta privatbilen

Stefan Fölster, nationalekonom, presenterade den 22 maj rapporten Från Ta-sig-till-hållplats till Hämtas-hemma. I rapporten beräknas samhällsvinsterna av att påskynda paradigmskiftet från privat bilkörning till Hämtas-hemma tjänster. I rapporten framförs ett scenario...

läs mer
Dom i Europas högsta domstol: Uber är ett taxibolag

Dom i Europas högsta domstol: Uber är ett taxibolag

- Detta är ett mycket glädjande beslut som stärker våra politiker i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska taxiförbundet. Europeiska domstolen (EG-domstolen) beslutade onsdagen den 20...

läs mer
Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop

Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop

Kammarrätten har bestämt att två tidigare dömda uberpop-förare slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara. - Kammarrätten begår ett stort tankefel. Det sänder fel signal till alla som...

läs mer

Pressmeddelande: Taxi-recept för enkla jobb

Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga RUT till att omfatta taxitjänster. Det är Svenska Taxiförbundets recept för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete. – Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den...

läs mer

Relaterade länkar: