Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Remissvar – Betänkandet Utfasningsutredningen

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Miljödepartementets remiss ”Betänkandet Utfasningsutredningen (M2021/01183)” per den 01 juni 2021.   Svenska Taxiförbundet ser positivt på att regeringen tar initiativet till en omställning och utfasning av fossila drivmedel år...

läs mer
Äntligen – polisen slår till mot svarttaxi

Pandemin har varit ett svårt slag för taxibranschen i hela Sverige. Företagen har tvingades säga upp personal p g a arbetsbrist och nu råder det motsatta när det mesta börjar återgå till det normala. Branschen har efter sommaren rapporterat om förarbristen som hotar...

läs mer
Tekniken för hastighetsbegränsning finns

Folksam har presenterat en trafikmätning bland yrkeschaufförer som visar att andelen fortkörningar utanför skolor har ökat från 64 procent 2020 till 79 procent 2021. Mätningen visar också att taxi omnämns bland fortkörarna. Det här är riktigt tråkiga nyheter, säger...

läs mer
Akut brist på taxiförare i Sverige

Svenska Taxiförbundet uppmärksammar regeringen på den allvarliga bristen på taxiförare som råder i Sverige idag. Bristen riskerar drabba enskilda individers behov av tillgänglighet och samhällstjänster. I nuläget bedöms situationen som akut och kommer att försvåra...

läs mer
Taxi missgynnas vid gränsöverskridande transporter

Just nu gäller skärpta inreseregler för gränsöverskridande taxitransporter från Sverige till Danmark. Taxiförare måste till skillnad från lastbilsförare kunna visa ett negativt covid-19-test. Svenska Taxiförbundet uppmanar regeringen i en hemställan att skyndsamt lösa...

läs mer
Så många taxiföretag gick i konkurs under pandemin

Antalet taxikonkurser ökade under pandemiåret 2020 visar sammanställd statistik från SCB. Flest antal konkurser skedde i storstadsregionerna med Stockholms län i topp. Pandemiåret 2020 var ett tufft år för taxibranschen visar samanställd statistik från SCB. Totalt...

läs mer
Ny rapport föreslår en reformerad taxibransch med licensavgift

Idag stängs många taxiföretag ute från den svenska taximarknaden, präglad av svarta pengar och ständigt ökande osund konkurrens, enligt nationalekonomen Stefan Fölster, aktuell med rapporten ”Licensavgift för taxi”. Men lösningen är inte att införa fler lagar och...

läs mer
Pandemilagen måste kopplas till ekonomisk ersättning

Riksdagen har idag bifallit regeringens förslag till pandemilag med viss reservation. En sådan lag kan anses vara nödvändig för att kunna vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Men regeringen har i lagen missat Sveriges små kämpande taxiföretag. Svenska...

läs mer