Pressmeddelanden

Låt hämt-tjänster ersätta den allt dyrare färdtjänsten

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter överlämnades den 28 juni till regeringen. Särskilda persontransporter utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Samhällets kostnader för dessa persontransporter uppgår till drygt 9...

läs mer

Ny rapport: Hämtas-hemma tjänster kan ersätta privatbilen

Stefan Fölster, nationalekonom, presenterade den 22 maj rapporten Från Ta-sig-till-hållplats till Hämtas-hemma. I rapporten beräknas samhällsvinsterna av att påskynda paradigmskiftet från privat bilkörning till Hämtas-hemma tjänster. I rapporten framförs ett scenario...

läs mer

Dom i Europas högsta domstol: Uber är ett taxibolag

- Detta är ett mycket glädjande beslut som stärker våra politiker i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska taxiförbundet. Europeiska domstolen (EG-domstolen) beslutade onsdagen den 20...

läs mer

Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop

Kammarrätten har bestämt att två tidigare dömda uberpop-förare slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara. - Kammarrätten begår ett stort tankefel. Det sänder fel signal till alla som...

läs mer

Pressmeddelande: Taxi-recept för enkla jobb

Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga RUT till att omfatta taxitjänster. Det är Svenska Taxiförbundets recept för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete. – Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den...

läs mer

Pressmeddelande: Taxiutredningen bra men inte färdigtänkt

Idag överlämnar Svenska Taxiförbundet sitt yttrande om taxiutredningen till Regeringen. Förbundet anser att det finns många bra förslag och lösningar i de flesta frågor men att förslaget till samåkning inte når ända fram. – Det är bra att utredaren lyfter fram...

läs mer

Pressmeddelande: Chockhöj trängselskatten, befria taxi

Om regering och riksdag menar allvar med att trängselskatten ska reducera trafikens klimatpåverkan måste den snarast höjas så att det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen. Därtill måste acceptabla alternativ till privatbilen gynnas, såsom taxi...

läs mer

Pressmeddelande: Taxi kan ge mer kollektivtrafik för pengarna

Smartare upphandlingar av mindre fordon kan ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet. I stora delar av landsbygden rullar stora bussar med enstaka passagerare. Även i storstadstrafik går bussarna alltför...

läs mer

Pressmeddelande: Invandrare tar taxi till integration

Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden finns det branscher och yrken som fungerar som en viktig inkörsport till det svenska samhället. En av dessa är taxibranschen där över 45 procent av alla förvärvsarbetande är...

läs mer

Pressmeddelande: 40 000 yrkesförare kollas varje natt

I det tysta har en ny digital plattform gjort succé och blivit en stor framgång för trafiksäkerheten på våra gator och vägar. – Varje natt kontrolleras mer än 40 000 taxi-, buss- och lastbilsförares behörigheter, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska...

läs mer

Stockholms stads parkeringsstrategi försvårar klimatarbetet

Trots skarp kritik från både taxi-, buss-, och åkerinäringarna har Stockholm Stad beslutat att ta bort regeln som tillåter taxi och tung trafik att parkera 30 min mellan kl 06-18 på områden med parkeringsförbud. Stockholms stads nya parkeringsstrategi har varit ute på...

läs mer

Färsk rapport ifrågasätter internationella studier om Uber

Enligt nationalekonomen Peter Stein har studier som Uber ofta lutar sig emot antingen medförfattats av företagets egna medarbetare eller initierats av företaget. Dessutom har studierna till betydande del varit hänvisade till data som Uber tillhandahållit. Vid ett...

läs mer

Välkommen till Partnersamverkans seminarium i Almedalen

På årets Almedalsseminarium diskuterar Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vilka styrmedelspaket som skulle kunna göra att kollektivtrafikens fördubblingsmål nås senast år 2030 med utgångspunkt i en ny rapport. Det går att nå målet om en fördubblad...

läs mer

Ny rapport visar: Nio av tio Uber-bilar använder inte taxameter

Ubers taxiförare följer inte lagstiftningen om taxameteranvändning. Taxametern är taxins motsvarighet till handelns kassaregister och avslagen taxameter öppnar för skattefusk. Säkerhetsföretaget Gothia Protection Group har på uppdrag av Svenska Taxiförbundet genomfört...

läs mer

Tryggare skolstart med nytt informationsmaterial om skolskjuts

Varje år åker 400 000 barn i Sverige skolskjuts. För att färden till och från skolan ska bli trygg och säker är det viktigt att informera barnen om vad de ska tänka på före, under och efter färden. Därför har branschorganisationerna Svenska Taxiförbundet, Svensk...

läs mer

Svenska Taxiförbundet välkomnar nedläggning av UberPOP

Svenska Taxiförbundet välkomnar Ubers beslut om att lägga ned den omstridda tjänsten UberPOP. – Vi tycker beslutet är naturligt mot bakgrund av tingsrättsdomarna och de olösta skattefrågorna, säger förbundsdirektör Claudio Skubla. Svensk Taxiförbundet har ända sedan...

läs mer

Öppet brev till MTR Express

Idag har jag skrivit ett öppet brev till MTR Express som nyligen gick ut med nyheten att de nu samarbetar med Uber. Syftet med brevet är att jag vill ställa frågan till MTR Express om de anser att det är hållbart att samarbeta med ett företag som inte tar ansvar för...

läs mer

Nu lanseras Sveriges största taxibolag

Taxi 020 och Sverigetaxi går samman och bildar Sveriges största taxibolag med cirka 2700 taxibilar i drift på över hundra orter runt om i landet – från Kiruna i norr till Ystad i söder. De båda bolagen kommer att verka under det gemensamma varumärket Sverigetaxi. Läs...

läs mer

Hovrättsdom mot UberPop

Den första hovrättsdomen har avkunnats mot en förare som är ansluten till Uberpop. Den första hovrättsdomen har avkunnats mot en förare som är ansluten till Uberpop. Föraren, som friades i tingsrätten, döms av hovrätten för olaga taxitrafik. Taxiförbundet välkomnar...

läs mer

Öppet brev till Avanza

Idag har jag skrivit ett öppet brev till ledningen för fondföretaget Avanza som nyligen gick ut med ett erbjudande om att åka gratis med Uber. Syftet med brevet är att jag vill ställa frågan till Avanza om de anser att det är hållbart att samarbeta med ett företag som...

läs mer

De vann Stora Trafiksäkerhetspriset 2016

Under en festlig prisceremoni på Transportforum i Linköping utsågs den 12 januari tre värdiga vinnare av Stora Trafiksäkerhetspriset 2016. I kategorin Årets Entreprenör prisades Taxi Göteborg för att bolaget genom en rad proaktiva åtgärder bidrar till att höja...

läs mer

Flyget kvar på Bromma

Glädjande att regeringen lägger ned utredningen om Brommaflygets framtid. Bromma flygplats behövs för att möta människors behov av att mötas, göra affärer och skapa tillväxt i hela landet, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet. För ganska...

läs mer

Förbundet välkomnar utredning av delningsekonomin

Svenska Taxiförbundet välkomnar finansmarknadsminister Per Bolunds initiativ att tillsätta en utredning av delningsekonomin. Vår förhoppning är att lagändringar ska komma till stånd så snart som möjligt som begränsar möjligheten för företag att strunta i skatt genom...

läs mer

Claudio Skubla ny förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundets styrelse valde idag ny förbundsdirektör. Det blir Claudio Skubla, Förbundets tidigare kommunikationschef och tillförordnade förbundsdirektör som tillträder tjänsten. “Det är med stor glädje jag välkomnar Claudio Skubla till vår nya...

läs mer

Peter Norman ny ordförande i Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundets kongress valde idag ny förbundsordförande. Det blir Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister i Reinfeldts regering från 2010 till 2014, som ersätter tidigare förbundsordförande Bo Bylund. – Peter Norman har en gedigen kompetens med stor...

läs mer

Första svarttaxi-domen mot UberPop-förare

Den 3 september dömde Stockholms tingsrätt (mål B8250-15) den första UberPopföraren för svarttaxi-verksamhet. Enligt domslutet döms den tilltalade för brott mot taxitrafiklagen 5 kap 4 § 1 st och för olaga taxitrafik, 5 kap 1 § 1 st, taxitrafiklagen. – En stor eloge...

läs mer

Claudio Skubla tf förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Per Juth lämnar Svenska Taxiförbundet med pension. Claudio Skubla tillträder som tillförordnad förbundsdirektör den 1 september 2015. Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Per Juth lämnar Svenska Taxiförbundet med pension....

läs mer

Uber har beställaransvar

Förbundet har vid ett flertal tillfällen uppvaktat representanter för regeringen i denna fråga. Trots Ubers uppenbara trots gentemot den svenska lagstiftningen har inte någon märkbar åtgärd initierats av regeringen. Enligt svensk lagstiftning har Uber ett...

läs mer

Svenska Taxiförbundet välkomnar granskning av Uber

Enligt Ekobrottsmyndigheten kan Ubers verksamhet vara fråga om skattesmitning, varför verksamheten nu ska undersökas ur flera aspekter. Det är ett besked som Svenska Taxiförbundet välkomnar. – Det här är så uppenbart en fråga om organiserad svarttaxi i stor skala och...

läs mer

Regeringsbeslut kan kosta taxiföretagen en halv miljard kronor

Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler ska införas den 1 januari 2016. Nu riskerar regeringen att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. – Det vore en katastrof för landets...

läs mer

Taxiföretagen växer och blir färre

Taxinäringen förändras snabbt. Företagen blir större och färre. Samtidigt är ekonomin ansträngd. Det visar Branschläget 2015, Svenska Taxiförbundets årliga sammanställning om taxibranschen. Sedan år 2000 har antalet taxibolag minskat med 21 procent. Antalet anställda...

läs mer