Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Taxi missgynnas vid gränsöverskridande transporter

Just nu gäller skärpta inreseregler för gränsöverskridande taxitransporter från Sverige till Danmark. Taxiförare måste till skillnad från lastbilsförare kunna visa ett negativt covid-19-test. Svenska Taxiförbundet uppmanar regeringen i en hemställan att skyndsamt lösa...

läs mer
Så många taxiföretag gick i konkurs under pandemin

Antalet taxikonkurser ökade under pandemiåret 2020 visar sammanställd statistik från SCB. Flest antal konkurser skedde i storstadsregionerna med Stockholms län i topp. Pandemiåret 2020 var ett tufft år för taxibranschen visar samanställd statistik från SCB. Totalt...

läs mer
Ny rapport föreslår en reformerad taxibransch med licensavgift

Idag stängs många taxiföretag ute från den svenska taximarknaden, präglad av svarta pengar och ständigt ökande osund konkurrens, enligt nationalekonomen Stefan Fölster, aktuell med rapporten ”Licensavgift för taxi”. Men lösningen är inte att införa fler lagar och...

läs mer
Pandemilagen måste kopplas till ekonomisk ersättning

Riksdagen har idag bifallit regeringens förslag till pandemilag med viss reservation. En sådan lag kan anses vara nödvändig för att kunna vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Men regeringen har i lagen missat Sveriges små kämpande taxiföretag. Svenska...

läs mer
Skärpta restriktioner kräver träffsäkra stödpaket

När nu regeringen skärper restriktionerna för att stoppa smittspridningen måste stöden till drabbade taxiföretag utökas och bli betydligt enklare att ta del av. Det har varit många och olika besked från regeringen beträffande restriktionerna. För ett antal veckor...

läs mer
Generösare krisåtgärder för företag behövs

Idag kom beskedet att regeringen förlänger stöden till företagen. Omställningsstödet förlängs med tre månader och korttidspermitteringen i upp till sju månader. Därutöver kommer omsättningsstödet att förlängas. — Med tanke på hur lite pengar som hittills har betalats...

läs mer
Regeringens pandemilag måste kopplas till ekonomiskt ersättning

Regeringen aviserade i måndags att de avser att lägga fram en tillfällig pandemilag för covid-19. — Inskränkningar i taxiföretagens verksamhet måste kopplas till ekonomisk ersättning, säger Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet. I måndags aviserade regeringen att de...

läs mer