Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Taxibranschen utbildas i säkra resor

Taxibranschen har dragit igång omfattande utbildningsinsatser med anledning av COVID-19-pandemin. Idag lanseras och genomförs en webbutbildning om bakterier, virus och smittspridning, specifikt riktad till medarbetare i taxibranschen. Utbildningen sker i regi av och i...

läs mer
Staten måste ta ett större ansvar för taxibranschen

Taxiföretagen räknar med stora underskott till följd av Covid-19 och på många håll riskerar många företagare att få stänga ned sina företag. Svenska Taxiförbundet har idag överlämnat en hemställan om möte med finansminister Magdalena Andersson mot bakgrund av att...

läs mer
Regeringens krispaket för litet och för sent

Regeringens och samarbetspartiernas åtgärd för småföretagen är inte tillräckligt för att rädda taxiföretagen. Det föreslagna omställningsstödet omfattar mars och april men kommer inte att betalas ut förrän efter den 1 juli. Då är det för sent. Idag presenterade...

läs mer