I Sverige finns det cirka 100 slutna svarttaxigrupper på Facebook med företagslik verksamhet. Grupperna har cirka 90 000 medlemmar. På vissa håll har tjänsten fått ett mycket starkt fäste. I enbart Göteborg och Kungsbacka finns över 20 000 anslutna medlemmar till dessa Facebookgrupper.

Omsättningen för svarttaxigrupperna på Facebook beräknas uppgå till drygt en halv miljard kronor. Skattebortfallet motsvarar kostnaden att anställa drygt 450 lärare per år.

Taxiförbundets granskning visar att grupperna är betydligt mer organiserade och företagslika än vad som tidigare rapporterats.

Förutom förlorade skatteintäkter innebär den företagslika svarttaxiverksam­heten på Facebook att den svarta ekonomin gynnas.

Taxiförbundet tycker att det är dags att Skatteverket får i uppdrag att granska skattebortfallet av de företagslika tjänster som erbjuds via Facebook.

Läs hela rapporten via länken nedan:

Relaterade länkar

Dela artikel