Regeringen föreslår: Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Regeringen föreslår

Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete skulle underlätta för våra medlemmar som fortfarande är i behov av stöd. Det skriver Svenska Taxiförbundet i sitt remissvar.

Den föreslagna ändringen innebär att arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020-september 2021 kan beviljas stöd.

Förbundet pekar på att taxinäringen drabbats hårt under pandemin, till följd av restriktioner och beteendeförändringar som Covid-19 har orsakat. Taxibranschen huvudsakliga kundgrupper- företagsresenärer, privatresenärer och särskild kollektivtrafik minskade sitt resande när pandemin slog till. Resandet är fortfarande på nivåer klart under det som rådde pre-Covid. Ser man till Swedbanks undersökningar av förändringar i kortbetalningar är nivån fortfarande kritiskt låg. Samtidigt drabbas branschen nu av de ökande bränslepriserna, vilket minskar redan låga marginaler för företagen.

Trots att stöd för korttidsarbete inte är en optimal stödform för taxiföretagen, då minskat antal arbetade timmar får till direkt effekt att inkomsterna minskar, har detta stöd varit viktigt för taxiföretagen. Knappt 1 600 av de drygt 7 000 företagen med taxitrafiktillstånd har beviljats stöd för korttidsarbete.

« Läs remissen här