Regler bör anpassas för tyngre elbilar

Idag den 30 november uppvaktar Svenska Taxiförbundet tillsammans med Region Stockholm och Svensk Kollektivtrafik regeringen om förslaget att skapa en ny fordonsklass mellan 3,5 och 4,25 ton där B-körkort ska vara tillräckligt. Att transporten dessutom bidrar till en reducerad miljöpåverkan om den utförs med elbil torde vara ett fullgott skäl att se till att regelverk i övrigt följer med i utvecklingen.

Med nuvarande regler får taxifordon för åtta personer och rullstolsbuss som är registrerade som personbil köras med B-körkort. När dessa fordon blir eldrivna kommer de att väga över 3,5 ton och den nya viktklassen kräver då att föraren innehar ett C-körkort.

  • En ny fordonsklass mellan 3,5 till 4,25 ton för förare med B-körkort är nödvändig för att de samhällsviktiga särskilda persontransporterna ska kunna växla över till eldrift, säger Fredrik Wallén, ordförande för Region Stockholms Färdtjänstnämnd. Färdtjänsten, och motsvarande offentligt finansierade resor, bör få möjligheten att leda utvecklingen mot en fossilfri biltrafik.

Transportstyrelsen har tyvärr föreslagit regeringen att inte utnyttja undantagsmöjligheten i EU att förare med B-körkort ska få framföra lätta lastbilar upp till 4 250 kg om dessa drivs av el eller gas. Andra länder inom EU har tagit vara på möjligheten att nyttja dessa regler, men den svenska tillståndsmyndigheten förefaller inte att vilja göra detta.

  • Tillgängligheten till samhällsviktiga funktioner som skolskjuts, färdtjänst och sjukresor ska inte drabbas på grund av att regelverket inte följer med när fordonen blir tyngre som en konsekvens av elbilsbatterierna, säger Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Problemet blir än större då det idag råder stor brist på förare, inte minst med behörighet för C-körkort.