Rekommendationer gällande åtgärder för minskad smittspridning vid taxitransporter

Svenska Taxiförbundet tar frågan om en smittsäker miljö vid taxiresor på allra högsta allvar. Säkerheten ska alltid vara högsta prioritet hos taxiföretag, oavsett om det gäller körsäkerhet eller åtgärder för att skydda resenärer och chaufförer från smitta. Förbundet har normalt ett nära samarbete med ansvariga myndigheter kring alla säkerhetsrelaterade frågor, så även avseende coronaviruset (covid-19). Det gäller att skapa en säker och trygg miljö för både kunden och chauffören. Att resenärer känner sig trygga i en taxibil är en viktig faktor för att kunna bedriva en mer normal verksamhet framöver.
Förbundets rekommendationer ska ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Aktuell information från Folkhälsomyndigheten finner du här.

Säkra samhällsviktiga funktioner

Svenska Taxiförbundet vill betona att med den ökade smittspridningen i samhället är det viktigt att taxi skall upplevas som, och vara ett säkert sätt att resa på. Det gäller att bibehålla tillgängligheten till samhällsviktiga funktioner. Äldre skall kunna känna sig säkra och trygga i att en taxiresa inte innebär en smittrisk och föräldrar skall kunna känna samma sak när deras barn åker skolskjuts. Att Taxinäringen aktivt bidrar till detta ser Svenska Taxiförbundet som en självklarhet.

 

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

Folkhälsomyndigheten har i rekommendationer från och med den 8 december 2021 uppmanat till att vuxna ska undvika trängsel i kollektivtrafiken, och att munskydd ska användas då trängsel inte kan undvikas i kollektivtrafiken. I linje med detta, och Folkhälsomyndighetens tidigare råd, kommer Svenska Taxiförbundet med följande rekommendationer för sina medlemmar. Rekommendationerna är tillämpliga både för privatresor med taxi, och för samhällsbetalda resor som färdtjänst, sjukresor eller skolskjuts.
I och med dessa rekommendationer hoppas Svenska Taxiförbundet att taxibranschen inte bara skall uppfattas och upplevas som det säkraste sättet att resa kollektivt, utan att taxi även ska vara det säkraste sättet att resa kollektivt. Förbundet kommer att följa och uppdatera råden i enlighet med nya eventuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 

Förbundets rekommendationer

Svenska Taxiförbundet vill därför rekommendera sina medlemmar att vidta följande åtgärder för att förhindra att smitta sprids i taxifordon.

 • Avrådan mot passagerare i framsäte, med undantag vid medicinska skäl. Om passagerare sitter i framsätet bör både förare och passagerare ha munskydd, då risk för trängsel uppstår.
 • Skyddsbarriär mellan fram- och baksäte
  • Vid installation bör krocksäkerhetsskyddet för passagerare och chaufför beaktas. Transportstyrelsen har krav på att alla kanter man kan slå i vid i- och urstigning av fordonet ska ha en radie på minst 2,5 mm.
 • Om skyddsbarriär finns och passagerare sitter i baksätet bedöms inte munskydd behövas för passagerarna.
 • Tillgänglighet till handsprit både för chaufför samt passagerare
  • Det rekommenderas även att chauffören applicerar handsprit innan denne möter kund vid avresa/ankomst, samt regelbundet tvättar av kortterminal med handsprit
 • Fordonen ska hållas rena, och torkas av regelbundet med handsprit eller liknande. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de platser som folk berör, till exempel dörrhandtag invändigt och utvändigt, kortterminal och andra hårda ytor.
 • Se till att förare är informerade av vikten av att tvätta händerna med tvål och varmt vatten, under minst 30 sekunder.
 • Om du ska nysa, nys i armvecket. På så sätt bidrar du till att skydda dig själv, och resenären.
 • Chaufförer med symptom ska följa myndigheters rekommendationer och stanna hemma.
 • I den mån det är möjligt bör chauffören bära munskydd dels när denne möter upp kunden innan avresa och vid ankomst.
 • Vid symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla bör resenärer inte resa med taxi.

Utbildning i samverkan med Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola har i samarbete med Förbundet tagit fram en utbildning om virus, bakterier, smittspridning och smittvägar som varvas med undervisning om bemötande och kommunikation, hygienrutiner samt rengöringsrutiner och hur detta praktiskt kan tillämpas i det dagliga arbetet inom taxibranschen. Utbildningen är en viktig del av branschens arbete för att säkerställa att taxinäringen håller en hög säkerhets- och kunskapsnivå om covid-19-pandemin. Förbundet rekommenderar samtliga förare att ta del av denna utbildning.