Svenska Taxiförbundet har tagit del av Transportstyrelsens remiss ”Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort” per den 5 maj 2021.

Svenska Taxiförbundet ser positivt på att svenska regler i och med detta nu kommer att harmoniseras EU:s Körkortsdirektiv och ligga på en nivå som varken underskrider eller överskrider de krav som ställs i Körkortsdirektivet.

« Remissvar i PDF

Dela artikel