Irene Fällström

Irene Fällström, Kommunikationschef

Taxibranschen skulle må bra av ett RUT-avdrag, menar Irene Fällström, kommunikationschef på Svenska Taxiförbundet i en replik till Lydia Wålsten, Svenska Dagbladet.

Lydia Wålsten kommenterar på ledarsidan Svenska Taxiförbundets rapport om svarttaxigrupper på sociala medier och Skatteverkets välkomna granskning av problemet (17/6). Men Wålsten undviker märkligt nog helt frågan om konkurrens på lika villkor när åkarna på Facebook kör helt svart, medan seriösa aktörer betalar skatt och bidrar till samhället. För småföretagare som driver taxiåkeri är detta en fråga om företagets överlevnad. Inga företag i någon bransch kan i längden konkurrera mot aktörer som tillåts att smita från skatten. Som läsare får man uppfattningen att dagens problem med taximarknaden är kostnaden på 6 000 kronor för att ta taxiförarlicens. Vi anser att taxiförarlicensen är viktig – en bra utbildning krävs för att möta kundernas behov – privatkunder, skolbarn och färdtjänstresenärer. Många taxiföretag erbjuder också sina förare vidareutbildning.

Om vi på allvar ska få en övergång från privat bilåkande till taxitjänster behövs ett system där privatpersoner kan efterfråga vita taxitjänster och där konkurrensen på taximarknaden sker på jämbördiga villkor. En sådan övergång till taxi skulle ha många fördelar, exempelvis minskad yta i storstäder som upptas av parkerade bilar. En taxibil rullar i två- eller treskift, medan en privatbil mestadels står stilla. I vår senaste rapport om svarttaxigrupper på Facebook pekar vi inte bara på problemet, utan ger också en lösning. Svarta hushållstjänster har framgångsrikt blivit vita genom rutavdraget. Motsvarande bör införas för taxi. Det skulle inte bara få fler privatpersoner att använda seriösa, skattade taxitjänster, utan också skapa ett viktigt incitament för alla aktörer att betala skatt och hålla sig på den smala vägen.

Irene Fällström, Kommunikationschef Svenska Taxiförbundet