Bra bemötande, korta svarstider vid beställning och god tidpassning − det är det viktigaste för att resenärerna inom färdtjänst och sjukresor ska känna sig nöjda. Det visar Svensk Kollektivtrafiks* undersökning som baseras på svar från 52 000 personer i hela landet under 2018. Nöjdheten avser både beställningen och själva resan.

De som svarat på enkäten är till stor del nöjda med resan, både vad gäller själva tjänsten och bemötandet. Vid en jämförelse över fem år så har nöjdheten minskat svagt med en procentenhet vad gäller beställningen och resan. Samtidigt ökar nöjdheten med samtalsmottagarens bemötande under samma tid med en procentenhet.

I årsrapporten 2018 framgår att:
• 90 % av färdtjänst- och sjukreseresenärerna är nöjda med beställning och resa sammantaget
• 96 % av resenärerna är nöjda om de får svar direkt vid beställning och resan sker utan förseningar
• 92 % är nöjda med förarnas bemötande
• 93 % är nöjda med beställningscentralens bemötande
• 88 % är nöjda med beställningen av sin resa
• 65 % av resenärerna är kvinnor, 5% av resenärerna gör dagliga resor, medan majoriteten reser någon gång per vecka. Merparten av resorna sker på distanser upp till 15 km.

Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet kommenterar undersökningen:

– Färdtjänsten utförs i huvudsak av våra medlemmar taxiföretagen och står tillsammans med skolskjutsen för cirka hälften av taxibranschens verksamhet. Det är därför oerhört glädjande att undersökningen visar att en så stor andel av färdtjänstresenärerna är nöjda med sin resa. Framförallt är det positivt att förarna får så fint betyg för sitt bemötande.

*Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige.