I Riksdagens Förstakammarsal arrangerades den 24 april seminariet Som katten runt den heta gröten – Kan skattepolitik öka mobiliteten och minska privatbilismen? Skatteutskottets Jörgen Hellman (S) ordförande och Per Åsling (C) vice ordförande var värdar för mötet. Sju olika talare medverkade med sina lösningar till hur vi med gemensamma krafter kan minska privatbilismen.

Maria Stenström, VD Göteborgs Stads Parkering AB, lyfte fram vikten av att resenärerna får en bra vägledning i sitt resande: Förr handlade det om bilar som skulle parkeras, nu är vi med och skapar rörelse mellan husen. Att skapa tillgänglighet till vår stad innebär inte att göra som vi alltid har gjort. Det är inte möjligt. Vi blir allt fler göteborgare och staden blir tätare. Fler människor innebär dessutom fler resor och transporter av både människor och varor. Det är inte möjlighet att köra bil hela vägen till målet. Vi måste vara bra på att förstå vilka behov som ligger bakom människors önskan att förflytta sig. Då kan vi ta fram lösningar som gör att staden blir tillgänglig och göra de hållbara valen attraktiva. Vår tillgänglighetsstrategi byggs upp av tre delområden: digitalisering, de fysiska platserna och själva erbjudandet.

Peter Viinapuu, VD Cabonline, presenterade taxis roll för den framtida mobiliteteten för olika kundgrupper, men också det viktiga samhällsuppdraget skolskjuts och färdtjänst innebär: Cabonline är Nordens största taxinätverk med bilar som rullar i Sverige, Norge och Finland. Med vår app kan kunder resa på alla platser där vi är aktiva. Företaget ser nya möjligheter i sin satsning på utvecklade digitala tjänster. Den växande e-handeln har stora utmaningar att lösa och för det som kallas “the last mile” kan taxi bli ett komplement, särskilt på kvällar och helger då folk är hemma och kan ta emot varor. Politiker och beslutsfattare har dock en viktig uppgift att komma tillrätta med de oseriösa aktörer som finns på marknaden. Det måste vara självklart att alla taxiliknande verksamheter betalar skatter och avgifter. Så är det tyvärr inte nu. Rättvisa konkurrensvillkor är ett måste för att en trygg och säker taxinäring ska kunna växa och bli det nödvändiga komplement till kollektivtrafiken som så väl behövs.

Jesper Johansson, Gröna Bilister, svarade JA frågan om Mikromobilitet och nya mobilitetstjänster har en framtid: Dagens kollektivtrafik och taxi kommer att vara en del i detta. Marknadens transformation är ett bevis på den efterfrågan som finns tillsammans med utvecklingen av den teknologi som gör det möjligt. Vi är väldigt positiva eftersom det ger konsumenter fler möjligheter att hantera sin mobilitet hållbart och enkelt. Behovet av att äga egen bil minskar i takt med att dessa nya tjänster etableras! Ett exempel är utvärderingen av den finska resetjänsten Whim-appen, som erbjuder biljetter till kollektivtrafiken och tillgång till cykel och hyrbil samt taxi till fasta priser. Användarna åker mer kollektivtrafik än vanliga kollektivtrafikresenärer, använder mer cykel och taxi, samt blandade resor. Cirka 38 procent av alla bilresor i Helsingfors kan ersättas om nya mobilitetslösningar adderas!

Anna Kramers, miljöforskare på KTH leder ett forskningsprojekt som ska få oss att vilja välja delade trafiklösningar: För att kunna förändra människors resebeteenden behövs smidiga och enkla alternativ till egen bil. Det handlar om en ny smart mobilitet där vi på grund av att det är smidigt och bekvämt väljer kollektivtrafik, bilpool, taxi men även att ta cykel och promenera istället för att äga en egen bil. För att detta ska ske krävs att staten, regionerna och kommunerna visar vägen och stimulerar omställningen. Det handlar om att fördela vår infrastruktur och kollektivtrafik på ett rättvist och miljömässigt hållbart sätt.

Jakob Lagercrantz, 2030 – sekretariatet, markerade att det nu är dags att lyfta fram beteendefrågorna: Reseavdraget ses över – det är bra! Men, det behövs stöd för delade tjänster; Bildelning, taxi, bilpooler, cykelpooler, mobilitetskort etc etc. Låt oss arbeta mera på distans när det är möjligt och fortsätt satsa på digitalisering. Det handlar om att ligga i framkant av utvecklingen. Med en ökande e-handeln – till exempel handlar 35 procent av svenskarna telekom via nätet idag – är det viktigt att logistiken optimeras. Leveranserna behöver ske på ett miljömässigt effektivt sätt och därmed leder det fel om returerna är gratis.

Anders Trollsås, VD Biluthyrarna Sverige och Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet var i sina anförandanden överens om att taxi och hyrbil har en stor potential att bli det verkliga alternativet till privatbilen. Med allt tuffarare klimatmål behöver fler resa kollektivt och välja resor som belastar miljön mindre. Fler privatpersoner skulle kunna välja taxi och hyrbil om de ekonomiska incitamenten fanns. Det kräver reformer som på ett bättre sätt involverar de resebehov som människor har idag. Med den nu aktuella utvidgningen av RUT-avdraget bör avdraget också inkludera bildelning/biluthyrning och hämt-tjänster med taxi. Det skulle bidra till en snabbare omställning till gagn för klimatmålet med en fossilfri fordonsflotta till år 2030.     Seminariets moderator var Irene Fällström, Svenska Taxiförbundet.

Per Åsling (C), vice ordförande Skatteutskottet, sammanfattade seminariet med ett stort tack till alla medverkande som han tyckte bidragit med bra och spännande perspektiv. Med dagens rubrik på seminariet Kan skattepolitik öka mobiliteten och minska privatbilismen kommer den angelägna frågan att behandlas vidare i Skatteutskottet.