Ökad mobilitet och minskad privatbilism – är det möjligt? Det var rubriken på temat Infrastruktur under Samhällsbyggnadsdagarna där Monica Renstig, civilekonom och författare till rapporten RATT- Rut avdrag för taxi var inbjuden att tala. Samhällsbyggnadsdagarna arrangerades 1-2 oktober och inleddes av bostadsminister och bitr finansminister Per Bolund, (MP) på temat Ett hållbart och klimatsmart samhällsbyggande.

Monica pekade i sin presentation på forskning i USA som visade att billigare taxi i kombination med bra kollektivtrafik ledde till minskad användning av personbil.

Det finländska företaget Maas (mobility as a service) och deras app Whimapp visar liknande resultat.  Whimapp kostade 49 Euro i månaden vid tiden för undersökningen och i priset ingick obegränsat antal kollektivresor och taxiresor för 10 Euro inom en radie av 5 km, lån av cykel samt obegränsad tillgång till hyrbil för 49 Euro om dagen. Företagets enkät bland sina kunder visade att dessas resor med egen bil minskat med 40 procent till 20 procent av alla resor, att taxiresandet ökade från fem till nio procent – samtidigt som resandet med kollektivtrafiken ökade från 48 till 74 procent av alla resor.

En ny undersökning av Maas stärker bilden. Whimanvändare i Helsingfors gör 2,15 resor med kollektivtrafiken, jämfört med 1,6 av invånarna i stort, de åker taxi 2,4 ggr oftare än den normala invånaren och de kombinerar taxi med kollektivtrafik tre gånger mer än invånarna i stort.