Svenska Taxiförbundets förslag till beslutsfattare

– för att lindra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet

 

Effekterna av Coronasmittan får förödande påverkan för näringslivet och för enskilda företag. Taxiföretagen är bland dem som drabbats först och med full kraft. Svenska Taxiförbundet har arbetat hårt för att regeringen, myndigheter och andra beslutsfattare ska agera och hjälpa de drabbade företagen genom krisen.

 

Taxiförbundets förslag som nu blir verklighet

Vi är nöjda med att regeringen och samarbetspartierna har hörsammat flera av våra förslag på åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna av den kris våra företag befinner sig i.

  • Företag kan korttidspermittera personal upp till 80 procent av arbetstiden mellan den 1 maj och 31 juli. Resten av året kan man korttidspermittera personal till 60 procent.
  • Taxiförbundet har även fått igenom att företag som främst har offentliga uppdragsgivare omfattas av reformen.
  • Att staten tar över sjuklöne­ansvaret de två första veckornas sjukskrivning. Detta gäller april och maj.
  • Arbetsgivare får ett års anstånd med tre månaders inbetalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och moms
  • Myndigheter, regioner och kommuner har möjlighet att förändra tillfälligt betalfristen på fakturor från sina leverantörer och omgående betala.

Det behövs mer – Taxiförbundets förslag på fler åtgärder 

Överbryggningsstöd till drabbade företag

Regeringen behöver komplettera sitt krispaket med riktade åtgärder till taxiföretagen. Det behövs riktiga pengar i form av ett överbryggningsstöd direkt till företagen. Stödet bör baseras på redovisade intäkter enligt momsredovisningen från taxiverksamhet under det föregående kalenderåret.

Taxiförbundet vill se ett direkt kontantstöd där företag som har ett intäktsbortfall kompenseras för dess fasta kostnader under en period på max tre månader. Stödet skulle i enlighet med den danska modellen kunna uppgå till:

  • 80 procent om intäktsminskningen har varit 80-100 procent.
  • 50 procent om intäktsminskningen har varit 60-80 procent.
  • 25 procent om intäktsminskningen har varit 40-60 procent.

Detta kan kopplas till ett tak på det totala stödet, vilket säkerställer att det i större utsträckning gynnar småföretag (ett lägre tak täcker i större omfattning en större andel av de förlorade intäkterna för ett mindre företag). Denna åtgärd skulle ge den förstärkning av likviditeten som krävs för att taxiföretagen skulle kunna överleva den värsta krisen. Samma upplägg skulle vara till fördel för andra småföretag inom andra branscher, som t.ex. restaurang- och frisörbranscherna.

Betalfrister, avgifter och trängselskatter

Likviditeten i företagen är ett stort problem. Staten bör tillfälligt undanta persontransporter från trängselskatter och myndigheterna bör ge anstånd med avgifter under hela 2020.

Vidgad hyresreducering

Företag med lokaler som stor kostnadspost har fått lättnader. För ett taxiföretag är det inte hyreslokalen, utan bilen och hyran till beställningscentralen som är de stora kostnadsposterna. Stödet med lokalhyra behöver utvidgas och omfatta exempelvis hyra av garage.

Slopa arbetsgivaravgift och moms

Staten går in och tar över arbetsgivaravgifterna och momsen på tjänster sänkas under 2020 så att företagen kan återhämta sig och återanställa sina medarbetare.

Korttidsarbete

Systemet med korttidspermittering på 80 procent löser inte problemet för företag där verksamheten helt upphört. Vi föreslår även ett höjt lönetak. Systemet med korttidspermittering måste därför byggas ut och tillåta permittering med 100 procent.