Certifierade företag

Följande företag är certifierade enligt Svenska Taxiförbundets kvalitetsledningssystem för taxibranschen. Klicka på företagsnamnet för mer information om respektive företag.