Samtal med IRU

Svenska Taxiförbundet besökte Bryssel för att delta i samtal med International Road Transport Union (IRU).

Den 9 mars åkte Svenska Taxiförbundets jurist Åsa Johansson och förbundsdirektör Claudio Skubla till Bryssel för att ha möte med IRU

Syftet med resan var att presentera och förklara den svenska taximodellen för de internationella taxiorganisationer som närvarade vid mötet. Förbundet menar på att den svenska avreglerade taximarknaden bör vara en förebild för fler länder samt hur viktigt det är att hålla isär samåkning och taxitrafik.

– Morgondagens taxireglering ska främja teknisk innovation och nya affärsmodeller samtidigt som den säkrar laglydnad, trafiksäkerhet, konsumentskydd samt skattekontroll, säger Åsa Johansson.

Efter dagarna i Bryssel hörde organisationer av sig till Svenska Taxiförbundet för mer information om den svenska taximodellen, vilket Förbundet ser mycket positivt på.

– Det märks att Sverige ligger i täten i taxibranschen i och med att vi har en avreglerad marknad med fri konkurrens och teknisk utveckling, kommenterar Claudio Skubla.

International Road Transport Union (IRU) är
internationell organisation för all vägtransport. Svenska
Taxiförbundet är aktiv medlem i IRU.